Proč nejsem v radě kraje

Vzhledem k více dotazům na téma proč nejsem členem Rady kraje, bych rád představil důvody, které mne k tomu vedou. Toto rozhodnutí není vynucené nějakými vnějšími okolnostmi, ale vychází jak z principů a politických záměrů Změny, tak i z toho, jak vnímám své osobní poslání v politice. Nemyslím si, že to je nějaká  zrada na voličích, jak se někteří moji političtí soupeří snaží tvrdit. Z mého pohledu je to naopak promyšlené rozhodnutí, jak mandát získaný od voličů co nejlépe zúročit.

Krajská politika totiž nejsou jen pozice členů Rady kraje, ale i další místa. Proto budu v rámci kraje působit ve funkci předsedy naše zastupitelského klubu a také ve funkci předsedy krajské protikorupční rady. Tak se budu moci věnovat nejen prosazování jedné z priorit našeho volebního programu, ale také ponesu hlavní odpovědnost za to, aby dobře fungující klub vytvořil dobré podmínky pro práci našich zástupců v krajské radě. Jako předseda tohoto klubu budu úzce spolupracovat a komunikovat jak s našimi radními a hejtmanem, tak i s předsedy dalších klubů, ale samozřejmě také s veřejností.

Aby mohla Změna dlouhodobě fungovat a prosazovat svou politiku, musí podporovat zapojování slušných a schopných lidí do politiky a růst nových politiků a političek. I to je jeden z důvodů, proč nejsem v krajské radě. Změna opravdu není stranou jednoho muže, ale má více zajímavých a schopných osobností. Navíc jedním ze záměrů při výběru našich zástupců pro krajskou radu bylo i to, aby zde byly zastoupeny i jiné regiony než  liberecký a také, aby se zastoupení žen v této radě blížilo 50%, což se myslím docela dobře podařilo.

Pozice statutární náměstkyně hejtmana bude vykonávat  Zuzana Kocumová, která bude navíc mít na starosti ne zrovna lehký resort zdravotnictví. Jsem rád, že byla ochotna tuto odpovědnost převzít a umožnila mi tak věnovat se dalším prioritním věcem.

Jedním z faktorů, které přispěli k mému rozhodnutí je i to, že za dva roky budou  komunální volby a Změna bude kandidovat  v Liberci, ale i v dalších městech nejen našeho  kraje.  Pokud chceme, abychom v politice dlouhodobě uspěli, musí se Změna postupně proměnit z lokální či regionální politické síly v sílu celostátní. Samozřejmě postupně, promyšleně a ne za každou cenu. Ale ani dlouhé otálení by nebylo myslím zcela na místě.

Chci dále dělat to, s čím jsem do politiky vstupoval a pracovat na prosazení změn, které jsme přislíbili našim voličům. Další týdny a měsíce ukáží, zda je tato strategie správná. I když budou různí lidé tvrdit různé věci, o tom, jak to skutečně je, rozhodnou naštěstí  opět až voliči v dalších volbách. Jsem rád, že mohu i nadále spolupracovat s týmem slušných a schopných osobností a věřím, že se nám i nadále bude dařit měnit současnou tvář politiky a hájit a prosazovat veřejný zájem.

Jan Korytář

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.