nášLiberec

Search

Stále nezodpovězené otázky o smlouvě mezi Busline a DPMLJ

V poslední době se na tomto webu objevila spousta informací ohledně smlouvy mezi DPMLJ a BusLine včetně diskuzí o výsledcích auditu, který se některými aspekty této smlouvy zabýval. Na celé této problematice mě nejvíce zaujala skutečnost, že smlouva je uzavřena na 10 let, je fakticky nevypověditelná a byla uzavřena bez výběrového řízení! Dále je pozoruhodné, že DPMLJ, jehož posláním je poskytovat služby v oblasti dopravy, pronajímá vlastní nové autobusy (konkrétně 13) firmě BusLine, aby si od ní pak zpátky nakupoval dopravní služby vykonávané právě pomocí těchto (a dalších) autobusů.

Neznamená to vlastně, že DPMLJ a jeho vedení, které smlouvu kdysi podepsalo, rezignovalo na to, snažit se být efektivnější, než je jiná firma ze stejného oboru, a smířilo se s tím, že bude pouhým „překupníkem“ služeb, které přitom ale představují jeho HLAVNÍ činnost?

Skutečnost je taková, že DPMLJ si vzal úvěr a pořídil autobusy, které pronajímá BusLine. Výnosy z pronájmu se každý rok rovnají výši odpisů pronajímaných autobusů – takto to zde prezentoval auditor. Odpis je část pořizovací ceny, která vstupuje do nákladů. Z toho vyplývá, že tato operace sama o sobě nepřináší účetně zisk ani ztrátu. Dopravní podnik si ale musel vzít úvěr, z čehož mu plyne riziko nesplácení úvěru – před tím varoval do budoucna i auditor v diskuzi. Dále má ohrožené cash-flow (tok peněz), protože nákup autobusů byl velký jednorázový výdaj peněz, ale náklady se rozpočítají do několika let. Tudíž případná ztráta z činností, kterou hradí město v daném roce, nemusí pokrýt splátku úvěru za daný rok – viz opět varování auditora.

DPMLJ zároveň nese riziko z uzavřené smlouvy s BusLine v tom smyslu, že se zavazuje odebírat služby od BusLine bez ohledu na to, zda je bude reálně potřebovat a dostane za ně sám zaplaceno.

Z pohledu BusLine je situace diametrálně odlišná. BusLine si pronajímá autobusy od DPMLJ za cenu odpisů. Nepotřebuje tudíž ale vstupní kapitál, aby si autobusy koupil. Nepotřebuje ani majetek (aktiva), kterým by ručil v případě, že by si chtěl vzít úvěr na nákup autobusů. Nižší aktiva sebou nesou i nižší režijní náklady. Zároveň BusLine nenese riziko z úvěru a jeho splácení/nesplácení. Úvěr mu tím pádem neohrožuje vyrovnané cash-flow. 

BusLine má zároveň garantovaný odběr kilometrů na dlouhou dobu (10 let), bez ohledu na situaci na trhu. Nemusí vynakládat náklady na boj o zákazníka a spokojené cestující. Dokonce má zaručené výnosy, i kdyby skutečná potřeba dopravní obslužnosti autobusy byla v budoucnu nižší z jakýchkoli důvodů!

Nemluvě o tom, že se zde objevily další informace, že DPMLJ poskytuje, nebo doufejme snad už spíše jen poskytoval, BusLine bezplatně nebo za ceny nižší než běžné řadu plnění (například využívání parkovišť DPMLJ v Liberci).

Není to pak ale celkově spíše tak, že BusLine má díky výše uvedeným skutečnostem konkurenční výhodu a může provozovat dané pronajaté autobusy, ale vlastně i ty další, s reálně nižšími náklady, než má DPMLJ? Že zkrátka právě i díky té smlouvě dokáže být BusLine „levnější“?

Jinak řečeno, je tento „outsorcing“ skutečně pro DPMLJ výhodnější, když ta smlouva snižuje rizika  BusLine na úkor DPMLJ? Pokud se pak smlouvou zkreslené náklady započítají do nějakého ekonomického modelu, ovlivní ho to jako celek a nedivím se, že závěr pak může být klidně ten, že je BusLine levnější dopravce než DPMLJ. Jak je pak ale možné porovnávat náklady obou společností, když jedna má podmínky své činnosti omezené takovou smlouvou vůči druhému porovnávanému subjektu? Nemůže totiž prý autobusy například ani přesunout do Liberce, kde má pro ně zázemí na provoz (což je výhodné z hlediska nezvýšení fixních nákladů na provoz více autobusů), a požadovat po BusLine, aby Jablonec obsluhoval jeho vlastními autobusy. Z diskuze zde na webu vyplývá, že smlouva tuto logickou variantu neumožňuje!

Je pak také otázka, zda je tedy BusLine v případě těch 13 autobusů a potažmo celé té smlouvy skutečně podnikatelský subjekt nesoucí rizika, nebo zda jen „chytře“ parazituje na (ne)činnosti DPMLJ.

Přijde mi stále nepochopitelné, že výsledky auditu jsou nám interpretovány tak, že všechno je v pořádku a odpovědím na výše uvedené základní otázky se přitom všichni různě vyhýbají.

Doufám, audit bude projednán veřejně a bude příležitost položit některé zde nastolené otázky kompetentním osobám. Je jen dobře, že situací v DPMLJ se zabývají i orgány činné v trestním řízení.

Na závěr děkuji těm, kteří vynesli smlouvu s BusLine na světlo. Bojují totiž proti přesile odhodlaných lidí, kteří nemohou nyní připustit žádný problém už jen proto, že oni, nebo třeba jejich kamarádi ze strany, dlouhé roky seděli v různých orgánech DPMLJ a měli povinnost jednat celou dobu s péčí řádného hospodáře.

Petr Červa

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Další pokračování korupčního příběhu z libereckého dopravního podniku naservírovaly čtenářům Seznam Zprávy. Tentokrát policisté popisují, jak bývalý ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar spolu s někdejším předsedou
Server Seznam zprávy dnes přinesl reportáž založenou na policejních spisech a odposleších, které dokumentují korupci Dopravním podniku města Liberec (DPMLJ). Znovu ukazují na vliv
Náš Liberec přináší exkluzivně ukázku smluv ohledně plničky CNG (stlačeného zemního plynu), kvůli kterým bylo minulý týden podáno trestní oznámení. Figurují v nich představitelé firmy
Náš web již před čtyřmi roky přinesl zjištění, že kontroverzní podnikatel Miroslav Pelta si nakupuje politiky skrze luxusní VIP zájezdy. MF Dnes přináší nová