Přípravný výbor místního referenda se obrátí na Nejvyšší správní soud

Krajský soud v Liberci odmítl žalobu přípravného výboru na způsob vyhlášení místního referenda. Rozhodnutí zdůvodnil zmeškáním lhůty pro podání žaloby. Přípravný výbor se proti tomu bude bránit u Nejvyššího správního soudu tzv. kasační stížností, kterou podá do konce měsíce.

 

„Uznávám, že jsme se dostali do nepříjemné situace, nicméně vstřelením vlastního gólu zápas nekončí. Jsme přesvědčeni, že Nejvyšší správní soud rozhodne v náš prospěch, jelikož krajský soud nebral v potaz naše argumenty. Byla chyba, že jsem žalobu nepodal dříve, přesto trvám na tom, že jsem ji podal včas a přípustnou formou. Žalobu jsme chtěli vyprecizovat a bohužel vlivem nepříznivých okolností došla soudu pozdě. Pokud bychom neuspěli s kasační stížností, pokusí se Změna pro Liberec domluvit s ostatními stranami na změně termínu referenda na termín předčasných voleb. Na tom se ukáže, jestli jde vedení města o názor občanů nebo o to, aby se výsledkem referenda nemuselo řídit,“ řekl zmocněnec přípravného výboru Jan Korytář.

Koordinátor referenda Jakub Macek k tomu dodal: „Zákon o místním referendu má ohledně lhůt velmi netradiční úpravu, na což jsme byli upozorněni naším právníkem na poslední chvíli po uzavření podatelny krajského soudu. Žaloba totiž musí být fyzicky na soudu do 16 hodin posledního dne lhůty, nikoli do půlnoci, jak je běžné. Jelikož Jan Korytář nemá elektronický podpis, poslal žalobu soudu e-mailem s tím, že toto podání do 3 dnů doplní o písemné podání shodného obsahu, čímž měla být podle § 37, odst. 2, soudního řádu správního lhůta dodržena. Avšak s tímto právním výkladem se soud neztotožnil.

A aby toho nebylo málo, tak 17. července měl server www.justice.cz výpadek, což nám oficiálně potvrdil odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti. Kvůli tomu podání odeslané v 15:52 bylo doručeno soudu až v 16:07. Trváme proto na tom, že chyba nenastala na naší straně, ale na straně soudu, a proto se obrátíme na Nejvyšší správní soud, který má rozhodovat mimo jiné přesně takové případy.“

Vyjádření odboru informatiky MSPCR
Screen odeslání návrhu

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.