Změna vrátila sponzorský dar kvůli možné korupci

Tomáš Absolon, manžel Mudr.Kateřiny Absolonové, která je předsedkyní zastupitelského klubu Změna pro Liberec, daroval v červnu 2012 občanskému sdružení Změna pro Liberec na tisk a distribuci informačního zpravodaje finanční dar ve výši 30 000 Kč. Nyní je vyšetřován policií kvůli podezření z možného korupčního jednání. Vzhledem k našemu dlouhodobě jednoznačnému postoji ke korupci jsme v pondělí 16.9.2013 tento sponzorský dar libereckému podnikateli Tomáši Absolonovi vrátili.

Úplatek měl být údajně nabídnut řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje S. Mackovíkovi při hledání nového sídla pro ZZS, kdy byl po určitou dobu právě S. Mackovíkem prosazován hangár u letiště ve vlastnictví Tomáše Absolona.

Z. Kocumová od počátku deklarovala na jednáních orgánů kraje, že se s T. Absolonem dobře zná, a proto se v této souvislosti cítí ve střetu zájmů a nebude v této věci nikdy hlasovat. Zadala proto S. Mackovíkovi vypracování projektového záměru, který by navrhl více variant a navzájem porovnal jejich výhodnost. Přestože je obviněn T. Absolon, je nutné upozornit na to, že S. Mackovík předložil náměstkyni hejtmana materiál, který stranil nákupu hangáru a neupozornil náměstkyni hejtmana na jakékoliv podezřelé jednání T. Absolona. S. Mackovík také akceptoval a do materiálů vložil znalecký posudek na cenu hangáru, který nezpracovávala ZZS, jak bylo požadováno náměstkyní Kocumovou, ale byl zpracován přímo T. Absolonem. Pokud víme, ani na tuto okolnost S. Mackovík neupozornil.

Po dalších jednáních mezi Z. Kocumovou, vedením nemocnice a vedením záchranky bylo rozhodnuto, že je výhodnější řešit sídlo Zdravotnické a záchranné služby ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, a že se nákup hangáru neuskuteční.

Podle vyjádření policie figuruje Z. Kocumová v případu pouze jako svědek a je bez jakéhokoliv podezření z čehokoliv nemorálního.

Ať už dopadne vyšetřování jakkoliv, tedy bez ohledu na to, jestli bude T. Absolon odsouzen nebo ne, chceme se od obdobných praktik distancovat. Bez ohledu na to, jestli je nazveme provizí nebo úplatkem.

Nikdo nemůže nést odpovědnost za svoje známé, ale ve veřejné funkci je nutné striktně oddělovat osobní záležitosti od služebních. Ať už se jednotliví aktéři této kauzy snažili o cokoli, důležité je, že Z. Kocumová obstála a v každém okamžiku prosazovala veřejný zájem. Trvala na zpracování nezávislého posudku a dalších variant řešení prostor pro záchranku, výsledkem její neústupnosti bylo odhalení nevýhodnosti koupě hangáru a návrh úspornějšího a funkčně lepšího řešení, které propojuje provoz záchranné služby a nemocnice.

Vzhledem ke všem okolnostem se domníváme, že se mohlo jednat i o provokaci s cílem poškodit Hnutí Změna v současné předvolební kampani. Není možné se ubránit dojmu, že se S. Mackovík pokusil využít situace k cílené kompromitaci politického protivníka. Jeho počáteční prosazování nákupu hangáru a neochota zpracovat posouzení jiných variant jinak nedávají smysl.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Kritický článek Politické dusno na Frýdlantsku: v Řasnici proběhne referendum o větrných elektrárnách, který publikoval server nasliberec.cz, jsou uvedena sdělení, která podle energetické firmy W.E.B
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhala životnímu prostředí i po celý loňský rok. Zaměřila se na zadržování vody v jizerskohorských rašeliništích, zvyšování biodiverzity