26. Září, 2013

Zastupitelstvo Libereckého kraje neschválilo snížení odměn zastupitelům. Tento návrh jsem nepodpořil. Ani ne tak kvůli samotnému faktu snižování, jako kvůli tomu že diskusi o výši odměn nepředcházela diskuse o tom, co vlastně vedení kraje od zastupitelů za práci chce: Jestli mají jen sedět na zastupitelstvu nebo jestli mají aktivně posuzovat návrhy na schválení, aktivně…

26. Září, 2013

Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj zastoupení v radě Libereckého kraje schválili 8. ledna usnesením 11/13/RK jednomyslně (9:0, 5x Starostové, 4x Změna)  snížení odměn u zastupitelů,  členů komisí a výborů o 10%. Přesně tak jak před volbami obě strany slibovaly (a jak také splnily u všech  obchodních společností, kde rada plní…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.