Primátorka ohrožuje výstavbu hospice

Primátorka Liberce M. Rosenbergová dnes stáhla, přes snahu zastupitelů za Změnu pro Liberec, z nichž někteří jsou zároveň krajskými zastupiteli, z jednání bod č. 13 – Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“.

Jako záminku uvedla rozdíl v částce uvedené v materiálu (143 872 011 Kč) a projektovou (144 372 011 Kč).

Ačkoliv ji předsedkyně ŘV IPRM Zuzana Kocumová, která je zároveň náměstkyní hejtmana pro oblast zdravotnictví, ujistila, že tento rozdíl není nikterak závažný, jelikož jde pouze o indikativní částku, která není závazná, přesto na stažení trvala. Odložením schválení navýšené částky se projekt hospice dostává do časového skluzu, který může projekt zásadně ohrozit.

Kocumová říká: „Je pro mě nepochopitelné, že někdo je schopný opakovaně používat argumenty, které jsou lživé, i přes to, že má před sebou oficiální stanoviska poskytovatele dotace i žádost hejtmana o navýšení a ujištění, že v rozdílné částce nevidí žádný problém.“

Jan Korytář, který je zároveň členem Regionální rady, která na rozdělování těchto dotací dohlíží, k tomu dodává: „Krok paní primátorky jen nezodpovědný, a povede ke zbytečným komplikacím při realizace výstavby hospice. Chyběla zde zkrátka politická vůle, v jiných případech primátorka postupuje odlišně.“

Pro přehlednost uvádíme hlavní důvody, které primátorka pro stažení uvedla. V druhém sloupci jsou uvedeny citace z oficiálního stanoviska poskytovatele dotace, která jsou v naprostém rozporu s tvrzením primátorky Martiny Rosenbergové.

Argumenty primátorky

  1. Ačkoliv ji předsedkyně ŘV IPRM Zuzana Kocumová, která je zároveň náměstkyní hejtmana pro oblast zdravotnictví, ujistila, že tento rozdíl není nikterak závažný, jelikož jde pouze o indikativní částku, která není závazná, přesto na stažení trvala. 

    Pro realizátora projektu, Liberecký kraj, ani poskytovatele dotace není „rozpor“ v částkách jakkoliv podstatný. Stanovisko poskytovatele dotace (citace): „Finanční částky uvedené na indikativním seznamu dílčích projektů jsou pro řídící orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pouze informativního charakteru, skutečná maximální výše dotace vždy vychází z jednotlivých smluv o poskytnutí dotace dílčím projektům.“

  2. Při vědomí existence takto významného převisu požadavků na alokaci vůči přidělené alokaci může být schválení předmětné žádosti o navýšení rozpočtu projektu vnímáno poskytovatelem dotace jako diskriminační vůči ostatním partnerům v IPRM.

    Stanovisko poskytovatele dotace (citace): „V případě, že tato podmínka (navýšení požadované částky až v listopadu) znamená záměrné oddálení možnosti předložení tohoto projektu, tak Úřad RR vnímá tuto skutečnost jako diskriminační. (vůči projektu hospice a realizátorovi projektu)

Zuzana Kocumová – 603 157 569
Jan Korytář – 776 561 736
Jaromír Baxa – 777 152 097

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.