Omezování hazardu v Liberci aneb divadlo marnosti

Dobrých zpráv je málo, ale lidé je potřebují, hned je nějak líp na světě. Proto je dobře, když se vládnoucí liberecká koalice dovede pochválit. Má to ale své meze. Zažili jsme dobu, kdy takových dobrých zpráv byly plné noviny, a svět stejně nebyl lepší.

Ani dnes spokojenost paní primátorky s fungováním koalice neučiní Liberec lepším. Chce to opravdové činy. Podívejme se třeba na předstíraný zápas města s hazardem.

Ještě nedávno jsme byli prakticky bezmocní proti rozšiřování heren ve městě, ale v tomto volebním období došlo ke zlomu díky průlomovému rozhodnutí ústavního soudu. Proto dnes záleží už jen na vůli nás zastupitelů, zda vůbec nějaké herny ve městě zůstanou, případně kde mohou být a za jakých podmínek. Jediné, co je k tomu potřeba je společná dobrá vůle a odvaha se odpovědnosti ujmout. Jistě to není pro zchudlou městskou kasu jednoduchá otázka, hazardní lobby platí za svou vynikající pozici ve městě slušné peníze. Ale jen proto má být vystaven každý Liberečan včetně dětí neustálému riziku závislosti na výherních automatech?

Že toto riziko postihuje především nejchudší vrstvy, a decimuje ty občany, kterým někdy nezbývá než upínat své naděje už jen k výhře, je zřejmé. A přitom lidé, kteří o hustotě heren ve městě rozhodují, mají zpravidla nadprůměrné příjmy, a jejich případné hraní sotva ohrozí je i jejich rodiny, protože pokud hrají, tak pro zábavu a nikoli ze zoufalství. Podívejme se na několik faktů, než budeme poslouchat jejich poučování o svobodě občanů ve věci hazardu a o riziku vzniku černých heren.

Fakta o regulaci hazardu

Již od podzimu 2011 jsme učinili řadu kroků, které mohly vést k regulaci hazardu ve městě. V polovině roku 2012 jsme pomohli připravit návrh redukce adres provozoven dle vzdálenosti od škol. Pracovní skupina zabývající se hazardem (která pro jistotu ani nemá předsedu) se sešla za necelé 2 roky celkem 3x.

V únoru 2012 byla Komisí pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů – za spolupráce s Městskou policií, Policií ČR a organizacemi, které se gamblerstvím zabývají – Radě města doporučena některá opatření, která Rada města pouze vzala na vědomí, a tím to skončilo.

Na popud MUDr. Absolonové (ZpL) se sešla 16.5.2013 a připravila konsenzuální materiál (Mgr. Šolc, Mgr.Skřivánková, ing. Kittner, MUDr.Absolonová): Návrh na přijetí Obecně závazné vyhlášky s platností od 1. 1. 2014, s vyřazením provozoven do 100m od škol a omezením provozní doby zůstal zcela bez odezvy. Město se podle Mgr.Šolce spokojuje s kontrolami v hernách. Jak však vypadají?

Státní správa kontrolovala od června 2013 nejspíše jen 1x. Městská policie vloni za dva měsíce provedla kontroly ve 111 provozovnách, za prvé pololetí v 56 hernách, tj. asi 1 herna za 3 dny. Město začalo (patrně tajně) spolupracovat s podivnou společností ProGam.cz pana Verosty, která prý dělá výzkum a analýzy hazardu, ale je štědře financována hazardní lobby, proto má mezi odborníky na závislost velmi špatnou pověst. Ještě 9.9.13 bylo na webu ProGam.cz uvedeno město Liberec jako lokalita, kde si tato záhadná společnost dělá výzkum a analýzy kolem hazardu.

Na náš dotaz na cenu, a zda si výzkum město objednalo, bylo Mgr. Šolcem sděleno, že nikoli. Nyní jsou tato data na webu společnosti nedostupná, většina publikovaných informací má datum zveřejnění 30.8.13. Nejspíš byla tato akce jen velkým blafováním občanů i obcí.
 
Když to shrneme: Liknavost města v boji s hazardem je veliká, kontroly sporadické, následná chabá opatření s velkou prodlevou, zodpovědnost ke školákům a studentům malá, Městská policie personálně i finančně podhodnocena, kontroly v hernách probíhají zřídka na rozdíl od jiných měst. Na obzoru jsou komunální volby, je třeba se zviditelnit, a tak nějaké herny možná koalice přeci jen zavře. Můžeme se vsadit, že půjde jen o malé hráče na trhu. Velkým provozovatelům hazardu nejspíš nic nehrozí, neb ti neustále bombardují zastupitele „objektivními informacemi“, aby nám pomohli se „správně“ rozhodnout. A pak ta prázdná kasa…

  • Obecné info: 2011 – provozoven ve městě 154, 2013 – 108.  V Liberci 118 obyvatel/ 1 automat, v celé ČR 162 obyvatel/ 1 automat.
  • Pokud by došlo k vyřazení heren ve vzdálenosti 100 m od škol = 21provozoven/ do rozpočtu minus 12.25 mio , pokud do 150m = 38míst /do rozpočtu minus 18,4 mio  korun
  • Nyní se vyřazuje 8 heren a vymyslel se další díl „Dohody s provozovateli“ o zrušení venkovních poutačů, což lze označit jako „potěmkinova vesnice“
  • Náměstek Šolc nedokáže sdělit, jaká je situace s uzavřením heren, kde provozování VHT zrušilo město, ale měly povolení MF na VLT (celkem 16 provozoven).
  • Několik obcí v zemi již kvůli regulaci hazardu sáhlo k institutu obecního referenda (Dvůr Králové, Plzeň, Teplice, některé městská části Prahy)

Článek byl napsán k 31.10. 2013

MUDr K.Absolonová, MUDr V.Chvála, zastupitelé Změny pro Liberec

Zastupitelský klub Změny pro Liberec má již řadu měsíců zaměřeny své aktivity k tomu, aby byl ve městě redukován byznys s hazardem. Uvedený článek, popisující situaci kolem hazardu, jsme chtěli publikovat již v listopadovém radničním zpravodaji, místo pro něj se však nenašlo ani v prosincovém čísle. Jakoby se novela tiskového zákona (m.j. i o radničních periodikách) Libereckého zpravodaje ani netýkala. Nebo že by pro Liberec platila nějaká výjimka?

K článku dodám ještě jednu osobní zkušenost: Na kontrole v hernách jsem byla osobně dvakrát, vždy byly alespoň v jedné herně přítomni mladiství, kteří tam nemají co pohledávat. Za poslední roky proběhla v hernách řada kontrol, údajně nikdy tam mladiství nebyli. Je tedy třeba se ptát, zda je systém kontrol v hernách dostatečně efektní.
K tomu cílil i náš článek, který nejspíš neměli občané vůbec vidět.

Kateřina Absolonová

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Změna pro Liberec dlouhodobě prosazuje důslednou a intenzivní regulaci hazardu. Na toto téma se vedlo několik diskusí jak na úrovni klubů tak i na
V neděli večer proběhla kontrola heren s proherními automaty, které jsou jednou z hlavních příčin  kriminality v našem městě.  Kontroly se kromě nás a
V rámci polemiky se zastupitelkou Absolonovou dávám čtenářům tohoto serveru svůj pohled na věc. Během let, kdy legislativa neumožnovala městům regulaci hazardu rostl ve
Hodně se diskutuje o tom, zda omezovat ve městech dostupnost heren nebo ne. Odpověď je jasná – když je tady něco, co zhoršuje prostředí,