6. Březen, 2014

Zastupitelé Změny pro Liberec začínají pořádat besedy s občany Liberce v jednotlivých čtvrtích města. Cílem je zjistit, jak si budoucí směřování Liberce představují sami občané, představit naši koncepci správy města a hlavně zmapovat jaké problémy lidé v dané oblasti řeší. Besedy budou probíhat  cca 2 týdně, první byla zahájena minulou středu a ukončeny by…

6. Březen, 2014

FK Krásná Studánka realizuje projekt, který má za cíl přitáhnout děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ke sportu, konkrétně k fotbalu. Dnes se do tohoto projektu aktivně zapojili i zástupci našeho klubu….