Změna zahájila besedy s občany v jednotlivých čtvrtích města

Zastupitelé Změny pro Liberec začínají pořádat besedy s občany Liberce v jednotlivých čtvrtích města. Cílem je zjistit, jak si budoucí směřování Liberce představují sami občané, představit naši koncepci správy města a hlavně zmapovat jaké problémy lidé v dané oblasti řeší. Besedy budou probíhat  cca 2 týdně, první byla zahájena minulou středu a ukončeny by měly být v červnu 2014.

 

,,Pořádání besed je jednou z cest, jak do naší předvolební kampaně zapojit co nejvíc občanů. Chceme zjistit, jak by si budoucí směřování Liberce představovali oni, a tomu přizpůsobit náš volební program,“ uvedl lídr Změny Jan Korytář.

Besedy budou pořádány  2x týdně, ideálně v pondělí a ve čtvrtek, v jednotlivých čtvrtích  Liberce. Nejlogičtější by bylo dělení dle čtvrtí s ohledem např. na velká sídliště nebo naopak logická propojení mezi jednotlivými oblastmi. Besedy budou trvat cca 2 hodiny a na každé z nich budou přítomni lídr kandidátky a někteří současní zastupitelé nebo další kandidáti. Místem konání budou místní základní školy, klubovny zájmových spolků nebo organizací, tělocvičny nebo salonky v restauracích.

,,Rádi bychom se sešli s občany ve všech čtvrtích města, abychom zjistili, jaká témata v dané čtvrti řeší a zároveň jim představili naši vizi správy města. Cílem besed je také získat kontakty na aktivní občany v jednotlivých čtvrtích a najít tak možná i nové spolupracovníky, dobrovolníky a příznivce,“ vysvětlila Karolína Hrbková, koordinátorka kampaně.

,,Rádi bychom občany motivovali i k založení dalších osadních výborů. Máme představu, že tito lidé by se mohli stát jakousi ,,prodlouženou rukou“ radnice. Měli by  hájit  zájmy občanů, poukazovat na potřeby, nedostatky, získávat podněty a hlavně je, ve spolupráci s radnicí,  pomáhat řešit,“ doplnila Karolína Hrbková.

                                                                                                                    Tisková zpráva Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu