Rekonstrukce Kolosea je hrubou chybou úředníků magistrátu

V současnosti se z prostředků Evropské unie spustila rozsáhlá rekonstrukce historické budovy Kolosea, na kterou okamžitě s nelibostí zareagovali zástupci Národního památkového ústavu v Liberci. Podle jejich vyjádření jsou stavební práce v rozporu s památkovým zákonem, a tudíž probíhají načerno. Majitel a provozovatel Kolosea, obecně prospěšná společnost Universum, se brání tím, že má na rekonstrukci platné stavební povolení vydané Magistrátem města Liberce.

 

Podle Květy Vinklátové, kandidátky Starostů pro Liberecký kraj (SLK) do podzimních komunálních voleb v Liberci, je taková situace dokladem neprofesionálně odvedené práce magistrátu.

„Člověk by řekl, že postup při schvalování úprav památkových objektů musí mít úředníci stavebního úřadu stokrát vyzkoušený. A že budou mít přehled o tom, která budova ve městě je památkově chráněná,“ komentuje situaci kolem rekonstrukce Kolosea Květa Vinklátová, mluvčí kandidátů SLK za oblast kultury. „Je nepochopitelné, že u tak významné budovy může dojít k takové fatální chybě. Veškerá dokumentace k plánovaným úpravám, samotná žádost o finanční prostředky atd. musela projít řadou úřednických rukou. A tito lidé by za chybná rozhodnutí měli nést odpovědnost,“ doplňuje Vinklátová. 

Národní památkový úřad je v tomto případě, bohužel, pouze poradním orgánem. I když je postavení NPÚ ze zákona právě takto formulováno, o to víc je na místě podobné stavby konzultovat s odborníky. Podle Květy Vinklátové má stavební úřad k dispozici v prosinci vydanou publikaci NPÚ Soupis nemovitých kulturních památek – Liberec, kde najdou, aniž by vstali od stolu, i Koloseum.

„Ponecháme-li stranou odborný pohled, ochrana památek je také vyjádřením respektu a úcty k umu našich předků a vypovídá o kulturní úrovni společnosti. To by měl mít každý, kdo rozhoduje o využití či rekonstrukci památek, hluboko pod kůží,“ shrnuje Michal Hron, lídr kandidátky SLK.

Budovu Kolosea, postavenou v roce 1877 a spojenou s počátky dělnického hnutí v Liberci, získala obecně prospěšná společnost Universium před šesti lety od města za symbolickou jednu korunu. Již tehdy byla budova v dezolátním stavu a vyžadovala opravy. Převedení budovy Kolosea do majetku neziskové společnosti otevřelo cestu k evropským dotacím na obnovu zchátralé budovy. Společnost Universium zde poskytuje poradenství a asistenční a sociální služby lidem se zdravotním postižením, a to jak dětem, tak dospělým a seniorům. Universium má několik provozů, kde zaměstnává tři desítky lidí, z toho přes dvacet s postižením. V centru je mimo jiné kuchyně, počítačová a výtvarná dílna.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt