Zaostřeno na Jizerky – vyhlášení fotosoutěže

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory vyhlásila již čtvrtý ročník fotografické soutěže s příznačným názvem Zaostřeno na Jizerky.  Do soutěže se může stejně jako v minulých letech přihlásit každý, kdo zašle papírově i emailem fotografie s tématikou Jizerských hor. Jeden autor může zaslat maximálně čtyři snímky a to až do 6.6.2014, kdy je uzávěrka.

„Jsme velice rádi za stále zvyšující se zájem o tuto fotosoutěž i kvalitu fotografií, které se nám každoročně scházejí. To je tou hlavní motivací pro její pokračování i v roce letošním“, řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace.

Následně všechny fotografie zhodnotí odborná porota, ve které zasedne například fotograf Břetislav Jansa, Zdeněk Patzelt, předseda správní rady nadace František Pelc, vedoucí Správy CHKO Jizerské hory Jiří Hušek, autor řady knih Roman Karpaš a další. Zároveň bude na internetu probíhat i hlasování široké veřejnosti. Z vybraných snímků bude připravena putovní výstava, jejíž vernisáž bude v říjnu a z třinácti nejlepších fotografií bude sestaven nástěnný kalendář Zaostřeno na Jizerky 2015. „O kalendář je stále větší zájem a každým rokem zvyšujeme jeho náklad. Ten loňský byl vytištěn již v 1 000 kusech, byl rozebrán do posledního a jeho prodejem jsme získali přes 50 000,- Kč“, doplnil Petrovský.

Tyto prostředky budou použity na spolufinancování projektu výsadeb původních druhů dřevin do Jizerských hor. Fotosoutěž má tedy dva rozměry. Jedním je ukázat Jizerské hory prostřednictvím krásných fotografií a tím druhým je finanční podpora záměru obnovy jejich druhové rozmanitosti, která je nezbytná pro dlouhodobou a stabilní existenci. Na autory vítězných fotografií čekají hodnotné ceny a knihy o Jizerských horách. Podrobnosti o soutěži naleznete na webových stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz. „Věřím, že se opět sejdou nejen krásné fotografie, ale že se také podaří získat prostředky na projekty pomáhající Jizerským horám“, uzavřel Petrovský.

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v Libereckém kraji. Podnětem k jejímu založení bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech. Hlavním posláním je podpora obnovy přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších lesních ekosystémů a harmonické krajiny. Naplňování tohoto záměru se neobešlo bez osvětových programů, seznamujících obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala Nadace zatím zhruba 15 mil. Kč.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ředitel liberecké zoo David Nejedlo přišel obhajovat investice zoo za 25 mil. Kč, které mu každoročně posílá ze svého rozpočtu město Liberec. Moc se
Takto podrobně a odborně nemá své lidové názvosloví lokalit, ulic a budov zmapované žádné město. Určitě v Česku, a i ve světě je to
Liberecký kraj si připsal další dvě zajímavé kulturní památky. Ve Frýdlantu je nově prohlášen kulturní památkou areál zámeckého pivovaru, jehož kořeny sahají až do
Sotva se někteří rodiče vzpamatovali z krajského fiaska při přihlašování na střední školy, chystá vláda vzdělávacímu systému další ránu. Složitě znějící „plošné snížení maximálního