nášLiberec

Search

Střípky z krajského zastupitelstva

Na odvolávání Zuzany Kocumové byla pozoruhodná jedna věc. Během projednávání v podstatě nepadla zásadnější výtka k její práci. Samozřejmě padlo několik obecných frází o tom, že chybí „koncepce zdravotnictví“, přitom na tom samém jednání zastupitelstva zastupitelé obdrželi v rámci písemných informací finální verzi dokumentu „Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2014 – 2020“, která byla v minulých měsících připomínkována a oponována.

Tyto „Zásady“ jsou prvním koncepčním materiálem, ve kterém si kraj klade ambici zdravotnictví řídit a určuje si cíle, ke kterým chce dospět. Zároveň jde o živý dokument, který se bude dále rozšiřovat a aktualizovat tak, jak se bude dařit jednotlivé cíle plnit.

Proti těmto „Zásadám“ žádná výhrada nezazněla ani při pokusu o odvolávání Z. Kocumové, ani při projednávání písemných informací. To mě překvapilo, zvlášťe když KSČM dokonce navrhla, aby se o materiálu hlasovalo samostatně.

Během diskuse o případném odvolávání nebyly vzneseny ani žádné výčitky ke změnám, které proběhly v Krajské nemocnici v Liberci, v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě nebo v krajské záchrance. Snad proto, že není moc co kritizovat, protože všechny tři organizace fungují mnohem lépe než dříve. Ve všech došlo v minulém roce k výměně managementu a ve vedeních jsou nyní ředitelé, kteří vzešli z otevřených výběrových řízení. Přišli potom, co se podařilo prosadit, aby exponenti minulé velké koalice ČSSD+KSČM+ODS z vedení společností odešli.

Výsledkem je zlepšení hospodaření v celkovém úhrnu o 150 milionů korun v meziročním srovnání a odvrácení rizika, že by kraj musel buď do nemocnic nalít možná přes sto milionů nebo nemocnice díky kumulujícím se ztrátám odprodat či pronajmout. Máme dnes za to, že právě k plíživé privatizaci zdravotnictví kroky minulé krajské vlády směřovaly.

Asi není třeba připomínat, že odchody J. Kittnera, S. Mackovíka nebo dvojice Chmátal-Cenek nebylo jednoduché prosadit ani v koalici a odchod J. Veselky z Krajské nemocnice v Liberci se nepodařilo prosadit dodnes.

S ohledem na dosažené výsledky je Zuzana Kocumová jedním z nejúspěšnějších členů vedení kraje. Podařilo se jí prosadit takové změny, které vedly k významným úsporám a k celkovému zefektivnění zdravotnictví. K úsporám přitom nedošlo jen na nově vypisovaných veřejných zakázkách, ale i v samotném chodu nemocnic a záchranky.

O co tedy jde? Jsme svědky celkem normálního boje o moc. Zuzana Kocumová je nejviditelnější tváří Změny pro Liberecký kraj a Změna vadí ve vedení kraje stejně, jako vadila Změna pro Liberec na městě. Proč? Narušujeme stávající rovnováhu sil a stávající systém vzájemných výhod. Není těžké pochopit, že peníze uspořené krajskému zdravotnictví někde chybí. A co hůř, nechceme se nechat do této mocenské hry zatáhnout, protože tímhle bojem o moc se nějak ztrácí ze zřetele služba veřejnosti, veřejný zájem a všechno to, co v politice prosazujeme.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není