V Liberci vznikají osadní výbory

Přes čtyři desítky lidí z nejrůznějších čtvrtí Liberce dorazilo včera večer do jídelny základní školy v Barvířské ulici. Důvodem jejich setkání byla vůle založit v oblastech, kde bydlí, osadní výbory, skrze které by mohli sami občané mít větší vliv na dění v bezprostředním místě jejich domovů. Osadní výbory na západ od našich hranic běžně fungují a jsou prohloubením přímé demokracie a aktivní občanské spoluúčasti na životě obcí.

 

Zastupitelé města za Změnu pro Liberec Karolína Hrbková a Jan Korytář představili obecné principy fungování osadních výborů, vysvětlili přítomným, proč je fungování výborů důležité pro správu města i pro občany samotné a jak samotné osadní výbory založit. Do dnešního dne uspořádali zástupci Změny na třicet besed v jednotlivých městských čtvrtích, kde se ptali zdejších lidí a snažili se je přesvědčit k větší občanské aktivitě. Do některých z nich se mají v plánu i vracet.

Plán pro Machnín, Plán pro Liberec

Zastupitelé Hrbková a Korytář nadále odpovídali na dotazy občanů a zároveň představili občanskou iniciativu z Machnína, kde jsou tamní lidé na cestě za větší  samosprávou nejdále. Liberečané z ostatních čtvrtí obdrželi ukázku „Plánu pro Machnín“, který vzniká na základě práce aktivních machnínských občanů a představuje vizi všeho podstatného, co by se v Machníně, který dlouho stojí mimo zájem liberecké radnice, mělo změnit k lepšímu.

Podle Jana Korytáře by tyto plány pro jednotlivé čtvrti měly být jedním z důležitých podkladů pro příští vedení města po podzimních komunálních volbách. Uvedl, že stotisícové město nemůže být dobře řízeno jen z jednoho místa a proto je potřeba podpořit občany v jednotlivých čtvrtích, aby využili možností, které jim dává zákon o obcích a založili osadní výbor, ale zejména, aby si aktivně začali připravovat seznamy toho, co chtějí v jejich čtvrti změnit,  které mohou být např. podkladem pro využívání evropských dotací v dalších letech. Za sebe také přislíbil podstatně vstřícnější a aktivnější komunikaci směrem k občanům v jednotlivých čtvrtích.

Osadní výbory – více demokracie, více pravomocí i kontroly moci

Osadní (nebo také místní) výbory speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro určitou čtvrť nebo jen její specifickou část.
Zástupci řádného osadního výboru mají pravomoc předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce. Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků, ale může například sehrát velmi důležitou roli při rozhodování o alokaci nejrůznějších dotací v obci.

Ve zkratce to znamená, že skrze osadní výbory mají občané výrazně větší možnost říci si, co za veřejné peníze (například evropské dotace, které do Liberce půjdou i v budoucnu) má být v místě jejich domovů realizováno.

To by bylo žádoucí zejména v Liberci, kde o se dlouhá léta o zásadních veřejných částkách rozhodovalo (a rozhoduje) ani ne tak na radnici, jako v kancelářích vybraných firem a stavebních lobby napojených na politiku nebo mezi zdejšími kmotry a politickými bossy. Větší zapojení osadních výborů do rozhodování o rozpočtu města i využívání různých dotací, by mělo mimo jiné zmenšit právě prostor pro výše uvedené praktiky a lze ho uvítat jako jedno ze systémových protikorupčních opatření.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecké zastupitelstvo včera na svém mimořádném jednání schválilo nadlimitní řízení na zakázka ve výši 583 milionů s DPH na na rekonstrukce 12 městských budov,
Praktiky a spolupráce firem, která v Liberci nejsou neznámé, zaujaly i úředníky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o více jak půl miliardovou
Liberec vozí svůj „zelený“ odpad do 40 kilometrů vzdálené Mimoně. Liberečany to stojí téměř 5 milionů korun ročně. Vedení města před šesti lety nechalo
Jediným zástupcem Libereckého kraje v Evropském parlamentu bude Jan Farský zvolený za hnutí STAN. Farský byl zvolen i poslancem při posledních volbách do českého