Vyřazení Busline jen jako zástěrka?

Dlouho se mluví o tom, že zakázka na zajištění autobusové dopravy v Libereckém kraji byla a je připravována v režii firmy Busline. A to tak, aby si tato firma napojená snad na všechny strany krajského zastupitelstva zajistila dominantní postavení v kraji na dalších deset let. Ideálně za luxusních finančních podmínek právě pro Busline a ke škodě Libereckého kraje. Těmto spekulacím mohlo učinit přítrž vyloučení firmy Busline ze zakázky pro oblast bývalých okresů Jablonec nad Nisou a Semily, které udělala Rada kraje na svém zasedání 12. srpna. Jenže právě firma Busline je vzhledem k dalším okolnostem veřejné zakázky tou, která na tomto zrušení zakázky nejvíce a vlastně i jediná vydělá.

 

Na první přečtení to zní nelogicky. Jak by mohla firma Busline vydělat na svém vlastním vyloučení z veřejné zakázky? Hned třikrát. Jednou tím, že vyloučení této firmy pomáhá zrušit zakázku, ve které by nemohla uspět. Po druhé tím, že se díky jinému rozhodnutí Libereckého kraje prodlouží její stávající, pro kraj nepříliš výhodná smlouva. A do třetice Busline a jeho spojenci dostanou argument, kterým se budou moci vytahovat vždy, když někdo přijde s obviněním, že Buslinu nadržují.

Zakázka na autobusovou dopravu byla v oblasti východ zadaná tak, že se jí mohly zúčastnit jen největší firmy. Není náhodou, že v této oblasti byly podány pouze dvě nabídky, jedna od Buslinu a druhá od společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí z koncernu Icom. Firmě Busline by v této situaci nepomohlo ani vyloučení jejího konkurenta s lepší nabídkou. Po jeho vyloučení by totiž v zakázce zbyla jen jedna nabídka a zákon o veřejných zakázkách ukládá kraji povinnost takovou zakázku zrušit a vyhlásit znovu.

Vyloučení firmy Busline proto mohla být jen zástěrka, která měla zakrýt, že je soutěž manipulována právě ve prospěch této firmy. Soutěž se vyvíjela tak, že Busline neměl žádnou šanci zakázku získat. Kraj buď mohl počkat na rozhodnutí UOHS, a pokud by dopadlo pro kraj dobře, měl zadat zakázku firmě ČSAD Ústí nad Orlicí. Jedinou cestou, jak tomu zabránit, bylo tuto firmu vyloučit, a to s odkazem na nepřiměřeně nízkou cenu, což kraj udělal. Vyloučení Buslinu mohlo vypadat jako dobrý způsob, jak se zbavit podezření, že kraj někomu nadržuje. Fakticky ale vyloučení a nevyloučení vyšlo na stejno, protože díky ustanovením zákona by zakázka nemohla být zadána ani firmě Busline. Té to ale nevadí, protože Liberecký kraj nyní rozhodl o tom, že v dalších letech do vysoutěžení zakázky budou autobusovou dopravu dále zajišťovat současní dopravci, tedy i Busline. Vylučování navíc může vést k dalším průtahům v soutěži.

Průběh zakázky proto stále nahrává spekulacím, že je se zakázkou manipulováno. Zakázka byla přinejmenším v oblasti východ nastavena tak, aby se jí nemohl zúčastnit větší počet firem. Při přípravě zakázky byla udělána řada pochybení, které vytvořily možnosti zakázku shodit nebo alespoň protahovat přes ÚOHS, pokud by se nevyvíjela podle představ. Jak je zřejmé, tyto spekulace neukončí ani to, že se má vyloučit právě ten, v jehož prospěch měla být zakázka údajně manipulována.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není