I firma je váženým občanem města

Starostové pro Liberecký kraj (SLK) se domnívají, že město Liberec má velký dluh vůči libereckým podnikatelům. Za tímto dluhem stojí falešný předsudek, že podniky se o sebe postarají samy a že město potřebují pouze k administraci povinných úředních úkonů. „Zřejmě i proto se město nechovalo k podnikům vždy vstřícně a férově a ne vždy jim dokázalo být partnerem. Radnice pod naším vedením tento přístup k libereckým firmám změní a povede s nimi pravidelný dialog. Jsou to koneckonců občané města, byť tzv. korporátní, a jako takoví si zaslouží veškerou pozornost a vážnost,“ říká Michal Hron.

 

„Firmy a podnikatelé vytvářejí blahobyt města, zaměstnávají tisíce Liberečanů a jejich reputace je do určité míry reputací nás všech. Však si to vemte. Každý jistě zná nějaké pochutiny, stroje či oblečení, které nesou jméno toho či onoho města nebo jsou pro něj typické – Parmská šunka,  víno ze Champagne, auta z Wolfburgu, optika z Jeny či trubičky z Hořic. A i v Liberci působí řada úspěšných firem, které svými kvalitními výrobky a službami šíří dobrou pověst našeho města. Město jim přitom může pomoci s celou řadou obtíží, na něž při svém podnikání narážejí. Mnohdy se přitom jedná o drobnosti, které však pro danou firmu mohou mít obrovský význam,“ vysvětluje Jan Marek, kandidát SLK pro podzimní komunální volby v Liberci.
Zájmy firem a města se setkávají v celé řadě oblastí: kvalitní územní plán, doprava všeho druhu, investiční a výzkumné granty, investice do výroby, propagace města, školství, sociální oblast nebo bezpečnost.

Klíčem ke změně přístupu k firmám je změna smýšlení o soukromém sektoru na celé radnici, úředníky počínaje a zastupiteli konče. Firmy a podnikatelé nemohou být považováni za obtížný hmyz, který zajímají jen městské zakázky, který otravuje těžkými kamiony či hlukem z provozů a který v jednom kuse podává nějaké žádosti. „Naopak chceme na podnikatele pohlížet jako na partnery, se kterými by se měli představitelé města stýkat a hledat řešení, jež budou dobrá jak pro firmy, tak pro město a jeho občany. Zásadním přitom ovšem je, aby pro všechny byla nastavena stejná a transparentní pravidla. Pocit, že bez protekce a korupce na radnici nic nevyřídíte, totiž spíše než k partnerství vede jen k dalšímu prohlubování už tak dost velké nedůvěry k městu,“ doplňuje Antonín Ferdan, kandidát SLK pro podzimní komunální volby v Liberci.

Podle Starostů musí město ve spolupráci s krajem efektivně propagovat liberecké firmy, podnikatele a instituce. Vedení města se zároveň musí se zástupci firem pravidelně setkávat ve snaze nalézt vhodné formy co nejužší spolupráce při řešení projektů městských i firemních.

„V západních zemích je tzv. korporátní občanství běžné. Díky dobré a férové spolupráci vznikají projekty revitalizace celých čtvrtí, efektivně je plánována doprava nebo vznikají úspěšné sociální projekty. Ostatně i za časů našich babiček bylo běžné, že místní cukrovar spolupracoval se školou a dobrovolní hasiči s pivovarem. Jen se tomu tehdy neříkalo tímto moderním slovem,“ uzavírá Michal Hron.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.