Jablonečané mohou podepisovat dvě nové petice

Změna pro Jablonec klade důraz na zapojování široké veřejnosti do rozhodování. Proto její kandidáti připravili dvě petice, aby občané Jablonce mohli dát najevo svůj postoj ke dvěma důležitým jabloneckým tématům – koncepci okolí přehrady a otevřenosti města.

 

První petici vytvořil architekt a urbanista Petr Klápště a jmenuje se „Petice za koncepční řešení okolí přehrady“. Petiční výbor složený mimo jiné z dalších dvou architektů požaduje vznik koncepce okolí přehrady místo jednotlivých navzájem nesouvisejících úprav a staveb.

„Chceme, aby se pro zjištění potřeb obyvatel nejdříve uskutečnila plánovací setkání, na jejich základě vzniklo zadání pro zpracovatele a ten byl následně vybrán v soutěži o návrh podle pravidel České komory architektů. Koncepce zároveň musí mít podobu územní studie, aby byla podkladem pro územní plán i další projekty okolo přehrady,“ upřesnil Petr Klápště.
Druhou petici vytvořil lídr Změny pro Jablonec Jakub Macek a petiční výbor s ním tvoří Michaela Suchardová a Jaroslav Kraus. Tato petice se jmenuje „Petice za otevřený Jablonec“.

„Požadujeme, aby zastupitelstvo přijalo opatření, která Jablonec otevřou občanům, umožní veřejnou kontrolu kroků města, zajistí maximum objektivních informací, prohloubí zapojení občanů do rozhodování a zajistí rovnoměrný a udržitelný rozvoj města,“ dodal Jakub Macek.

Petice je možné podepsat na Slunečních lázních, v La kavárně, v Knihkupectví Serius, v ulicích města během kontaktní kampaně Změny pro Jablonec anebo si petici můžete stáhnout na www.zmenaprojablonec.cz, podepsat ji, nabídnout k podpisu svým známým a odevzdat na výše zmíněných místech.

Kontakty:
Ing. Jakub Macek            M: 736 244 101, E: jakub.macek@zmena.cz
Ing. arch. Petr Klápště        M: 775 614 342, E: petr.klapste@naturesystems.cz

Přílohy:
Petice za koncepční řešení okolí přehrady
Petice za otevřený Jablonec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.