nášLiberec

Search

Jablonečané mohou podepisovat dvě nové petice

Změna pro Jablonec klade důraz na zapojování široké veřejnosti do rozhodování. Proto její kandidáti připravili dvě petice, aby občané Jablonce mohli dát najevo svůj postoj ke dvěma důležitým jabloneckým tématům – koncepci okolí přehrady a otevřenosti města.

 

První petici vytvořil architekt a urbanista Petr Klápště a jmenuje se „Petice za koncepční řešení okolí přehrady“. Petiční výbor složený mimo jiné z dalších dvou architektů požaduje vznik koncepce okolí přehrady místo jednotlivých navzájem nesouvisejících úprav a staveb.

„Chceme, aby se pro zjištění potřeb obyvatel nejdříve uskutečnila plánovací setkání, na jejich základě vzniklo zadání pro zpracovatele a ten byl následně vybrán v soutěži o návrh podle pravidel České komory architektů. Koncepce zároveň musí mít podobu územní studie, aby byla podkladem pro územní plán i další projekty okolo přehrady,“ upřesnil Petr Klápště.
Druhou petici vytvořil lídr Změny pro Jablonec Jakub Macek a petiční výbor s ním tvoří Michaela Suchardová a Jaroslav Kraus. Tato petice se jmenuje „Petice za otevřený Jablonec“.

„Požadujeme, aby zastupitelstvo přijalo opatření, která Jablonec otevřou občanům, umožní veřejnou kontrolu kroků města, zajistí maximum objektivních informací, prohloubí zapojení občanů do rozhodování a zajistí rovnoměrný a udržitelný rozvoj města,“ dodal Jakub Macek.

Petice je možné podepsat na Slunečních lázních, v La kavárně, v Knihkupectví Serius, v ulicích města během kontaktní kampaně Změny pro Jablonec anebo si petici můžete stáhnout na www.zmenaprojablonec.cz, podepsat ji, nabídnout k podpisu svým známým a odevzdat na výše zmíněných místech.

Kontakty:
Ing. Jakub Macek            M: 736 244 101, E: jakub.macek@zmena.cz
Ing. arch. Petr Klápště        M: 775 614 342, E: petr.klapste@naturesystems.cz

Přílohy:
Petice za koncepční řešení okolí přehrady
Petice za otevřený Jablonec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.