nášLiberec

Search

Jiří Čeček k volbám i povolební situaci

Vážení (ne)voliči,
prvních několik vět patří těm, kteří z různých důvodů tyto (a možná i všechny ostatní) volby bojkotovali. Ať vás k tomuto rozhodnutí vedly jakékoli důvody, jsou pro mě jen těžko akceptovatelné. Názory, že není koho volit, že jsou všichni stejní, že je to jedno, protože ONI si to pak stejně udělají, jak chtějí, že se stejně nic nezmění nebo dokonce že se mě to netýká a podobně.

 

Jsou mírně řečeno hloupé a slouží spíše jako zástěrka pro naši lenost, pohodlnost, naivitu a hlavně neschopnost vyrovnat se s frustrujícím prostředím fungování této společnosti, jehož podoba je částečně právě důsledkem výše uvedených zástupných důvodů, čímž se kruh opět uzavírá…

Obracím se tedy hlavně na oněch necelých 36 %, kteří se před týdnem komunálních voleb v Liberci zúčastnili.

Jako první chci oslovit všechny ty, kteří Změnu volili tak říkajíc vědomě, neboť vědí proč. Sledují dění ve městě a nemuseli jsme je v kampani přesvědčovat o tom, co vše se chystáme udělat. Nemuseli jsme je přesvědčovat, protože díky své angažovanosti vědí, čeho jsme (byť po „demokratickém“ odstranění z vedení radnice) i v opozici již dosáhli. Vědí také dobře, že se nenecháme nikdy ani koupit, ani nebudeme hlasovat pro usnesení, které je více v zájmu někoho jiného, než tohoto města. Takže této voličské skupině patří můj dík a uznání v první řadě.

Na druhé straně pomyslného voličského spektra lze pak nalézt ty, kteří z různých důvodů, které nehodlám blíže specifikovat, Změnu nevolili v minulosti, nevolili ji nyní a je docela dobře možné, že ji nebudou volit ani nikdy v budoucnosti. Tento postoj  akceptuji (již proto, že mi samozřejmě nic jiného nezbývá), ale hlavně proto, že je to vlastně naprosto přirozené, neboť každý se nejsnáze ztotožní s člověkem, jehož hodnoty a celkový pohled na svět nejvíce rezonují s jeho vlastním hodnotovým žebříčkem. Očekávat tedy od někoho, že by vyznával hodnoty, které si neosvojil, by bylo mírně řečeno naivní…

Byla tu jistě i skupina voličů, kteří i přes velice pozitivní postoj k Plánu pro Liberec měli do nějaké míry problém s tou částí kampaně Změny, kterou politologové označují jako negativní. Je to samozřejmě vždy věc velice kontroverzní a i obecně lze říci, že by se k ní pokud možno nemělo sahat vůbec. Z rozhovorů jak na ulici, tak i na sociálních sítích vím, že se přes výhrady k takovému typu agitace přesto rozhodli volit Změnu nebo alespoň některé její kandidáty. Těmto voličům chci asi poděkovat nejvíce, neb to svědčí o jejich schopnosti vyhodnotit nastalou situaci v adekvátní relaci.

Poslední a pro mě jednoznačně nejsmutnější voličskou skupinou jsou ti, pro které byl tento (byť nepochybně kontroverzní) způsob, jak poukázat na licoměrnost znovu kandidujících osob, důvodem k nevolení Změny. Pokud to byl skutečný důvod a ne pouze mediální zástěrka, pak tím jednoznačně říkají, že preferují formu před obsahem. Říkají tím, že jim více vadí způsob poukázání na nepravosti let minulých i těch právě uplynulých, než sama skutečnost, že se tak dělo. Pokud to byl tedy pro ně skutečně důvod Změnu nevolit, pak to nepochybně svědčí o neschopnosti informace pojmout, vyhodnotit a vyvodit adekvátní závěry. Nebojím se tvrdit, že tato voličská skupina naplňuje ty nejfantastičtější představy o mentalitě voliče právě těch politiků, jejichž motivace ke vstupu do veřejné správy je založena na naprosto jiných hodnotách, než je obhajovat zájmy občanů.

Vzhůru tedy do nového volebního období, které zahájí Změna i přes jednoznačné vítězství s velkou pravděpodobností z opozičních lavic. Je to dobře nebo špatně?  Pro mě je otázka případné koalice v této konstelaci otázkou přímo hamletovskou…

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nechci na Ještědu nové sjezdovky, kvůli kterým by padlo 7× víc lesa než na Novou skalku. Tohle kácení ale bezohledně prosazuje provozovatel areálu, společnost
Náměstek Jiří Šolc (ANO) a primátor Zámečník (Starostové) v aktuální zprávě straší obyvatele Liberce černými scénáři kvůli zdražujícím se cenám energie. Vedení města odhaduje,
Na tiskové konferenci libereckých radních dne 17. 8. zazněly informace o několika nových plánech a záměrech. Jelikož se toto volební období chýlí ke konci,
Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si,