nášLiberec

Search

Starostové na kraji se ocitli ve slepé uličce

Jaroslav Tauchman ve svém článku „Sprostá slova jsou to poslední aneb neslušnost tkví jinde“ myslím velice dobře popsal to, v čem tkví jádro problému okolo hejtmana Půty. Hlavním problémem skutečně není to, zda hejtman mluvil či  nemluvil v soukromí sprostě (sám nejsem často o moc lepší), a dokonce ani to, zda se nakonec prokáže, zda převzal či nepřevzal úplatek. Problém tkví v něčem jiném.

Hejtman se nyní snaží mediálně relativně chytře stavět svou obhajobu na jednom a tom samém opakovaném tvrzení, že žádný úplatek nepřevzal a tvrdí to tak vytrvale, že se zdá, že se policie spletla. Hejtman se ale nijak nevyjadřuje k obvinění z druhého trestného činu, kterým je zneužití pravomoci úřední osoby.

I kdyby se totiž nakonec prokázalo, že hejtman žádný úplatek nepřevzal, nic to nezmění na podstatě problému. Ta je v tom, že zatímco se hejtman mediálně tváří jako slušný a transparentní politik, potají se schází s lidmi, kteří byli zatčeni protikorupční policií, jedná s nimi o tom, jak uvolnit peníze na projekt, o němž ví, že je od počátku rizikový, snaží se zinscenovat pomocí primátorky divadlo tak, aby další dva hejtmani nabyli pocitu, že bez tohoto projektu spadne celé IPRM.

Dojednává s Metrostavem zakázku pro svého známého Dolanského, o kterém řekl, že mu nosil  informace z podnikatelského prostředí. Dolanský zakázku na kostele pak skutečně získal. Hejtman ani neodpověděl, se kterými dalšími firmami se na pumpách opakovaně scházel, jak sám tvrdil, tak jako s lidmi z Metrostavu. Podle mě jednoduše proto, že žádné takové další firmy nejsou, anebo pokud by byly, hejtman by jen těžko vysvětloval, proč schůzky probíhaly na pumpě a o čem spolu mluvili.

Je jen otázkou času, kdy neudržitelnost hejtmanovy pozice začne docházet i lidem z hejtmanova okolí, kteří mu stále, alespoň navenek, vyjadřují podporu. Osobně se mi zdá, že celá situace Starostů je nyní díky postupu hejtmana značně nevýhodná až neřešitelná. Proč?

1.    Hejtman se z titulu své pozice a toho, co hlásá, nikdy s lidmi z Metrostavu neměl scházet na pumpě, neměl s nimi mluvit tak, jak mluvil a neměl za jejich peníze a projekt GEPO vytrvale a opakovaně lobbovat. Myslím, že o těchto jeho aktivitách nevěděli ani jeho blízcí spolupracovníci.

2.    Ve chvíli, kdy byl policií obviněn, měl okamžitě rezignovat na funkci předsedy RR ROP SV (což udělal až poté, co bylo jasné, že RR mu důvěru v jeho setrvání ve funkci nevysloví). Dále měl sám zahájit koaliční jednání a začít jednat o řešení vzniklé situace, včetně svém setrvání na pozici hejtmana. Namísto toho přišla slova o komplotu, bagatelizace celého problému a odvolání Zuzany Kocumové, které se zapíše do dějin regionální politiky jako jedno z nejhloupějších politických rozhodnutí, jaké zde bylo možné vidět.

3.    Poté, co se hejtmanovi ve spolupráci s náměstkem Jadrným podařilo postupně rozložit klub Změny pro LK, chce hejtman složit novou koalici. Trvá na tom, že bez Korytáře, Kocumové a Baxy. Co ale může složit? Koalici SLK + odpadlíků ze Změny a pravděpodobně ODS nebo koalici SLK + ODS a ČSSD. Je jedno, zda půjde o koaliční spolupráci či tichou podporu. Jak jedno tak druhé řešení bude hejtman či SLK jen těžko důvěryhodně obhajovat před veřejností, novináři i svými voliči.

4.    Hejtman a SLK mají ale ještě jeden závažný problém. Tím, že nechtěli slyšel připomínky Změny k dopravní zakázce a silou tlačili svoje představy a návrhy řešení, dostali se i v této oblasti do přímého rozporu s tím, s čím šli do voleb a co dosud hlásali. Již v této chvíli je evidentní, že kraji díky postupu SLK vzniká škoda a to v řádech milionů korun.

Přes všechno, co jsme v koalici zažili, včetně okopávání kotníků Zuzany Kocumové, včetně silového protlačování zájmů SLK vůči Změně, včetně výkřiků pana Canova o korupčníkovi Korytářovi a nakonec i přes to, na základě čeho a jakým způsobem byla odvolána Zuzana Kocumová z funkce náměstkyně, jsme byli ještě minulý týden připraveni (tím myslím část ZPLK Korytář, Kocumová, Baxa) jednat s SLK o nějakém racionálním řešení vzniklé situace.

Nakonec ale bude nejspíše realizován plán Půta-Jadrný, pro který si hejtman vytváří již delší dobu prostor. Byl by to snad pro oba pány i dobrý plán, kdyby těsně před tím, než měl být realizován, nepřišlo to obvinění policie, která ukázalo hejtmana v poněkud jiném světle, než v jakém ho vnímala velká část veřejnosti i novinářů.

Pokud se nestane zázrak, myslím, že hejtman i SLK dopadnou podobně, jako ODS v Liberci. Podobná sebejistota, podobné odmítání reality, podobné navenek solidní a uhlazené jednání, podobné schůzky ve skyboxech liberecké Arény a dokonce i stejná záliba v kouření vítězných doutníků. Těžko lze nevidět paralely mezi pány Kittnerem a Půtou, i když jeden z nich měl ve své době daleko větší „možnosti“.

Pokud by hejtmanovi šlo o budoucnost SLK, odstoupil by až do vyřešení svého případu nebo do doby, než odezní pachuť z jeho jednání. Způsob, který zvolil, mu maximálně tak udrží jeho post po další dva roky. Osobně myslím, že závažnost toho, co se nyní stalo, dojde jemu i jeho kolegům nejpozději ve chvíli, kdy se podívají na volební výsledky krajských voleb 2016…

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si