21. Leden, 2015

Společnost Technické služby města Liberce by měla zůstat nadále v rukách města. Liberečtí radní schválili zastavení veškerých kroků vedoucích k prodeji společnosti. S tím souhlasilo i představenstvo technických služeb na lednovém jednání. O definitivním zrušení záměru prodeje této městem vlastněné akciové společnosti bude ještě rozhodovat zastupitelstvo města….

|

21. Leden, 2015

Reaguji na vyjádření Marka Pietera, které bylo naopak reakcí na mé zamyšlení na téma: „Proč proběhlo v listopadu tak unáhlené odvolávání, nyní následované 2 měsíci tápání jak dál pokračovat ve vedení kraje a kým obsadit resort zdravotnictví?“  …

|

21. Leden, 2015

V nedávné době vyšel v Libereckém deníku článek o tom, že z firem města, myšleno TSML, LIS a SAJ, odejdou politici – tedy zastupitelé. Na konci článku je pak citován zastupitel Jaroslav Zámečník (SLK): „Zastupitelé města podle mého názoru do představenstva vůbec nepatří, protože se dostávají do schizofrenní situace, kdy na jedné straně musí…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.