Vedení města zve do komisí odborníky

Chcete radit vedení města? Domníváte se, že můžete být přínosem pro lepší fungování města?

Rada města Liberec otevírá tuto možnost široké veřejnosti a vyhlašuje záměr obsadit část míst  v komisích rady odborníky z řad veřejnosti, na základě jejich vzdělání, odbornosti či dlouhodobé činnosti v dané oblasti, nikoli politické příslušnosti.

 

 

Komise jsou poradním orgánem rady města, s níž aktivně spolupracují. Spolupodílejí se na řízení jednotlivých oblastí života ve městě. Scházejí se zpravidla jednou měsíčně a mají 7 – 11 členů.

V současnosti je možno zapojit se do těchto komisí:

  • Komise pro veřejné zakázky
  • Komise sportovní

Garant: primátor Tibor Batthyány,
e-mail:batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz

 

  • Komise pro občanské obřady a záležitosti
  • Komise humanitní
  • Komise pro kulturu a cestovní ruch
  • Komise zdravotní a sociální

Garant: náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr,
e-mail:  langr.ivan@magistrat.liberec.cz

 

  • Komise dopravní

Garant: náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela,
e-mail:  kysela.tomas@magistrat.liberec.cz

 

  • Komise pro životní prostředí

Garant: náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková,
e-mail:  hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz

Pokud máte o zapojení se do práce některé z komisí zájem, zašlete prosím e-mail přímo jednotlivým náměstkům či primátorovi. Do své žádosti uveďte vaše profesní a odborné předpoklady včetně praxe a případně další důvody, proč by Vás Rada města Liberec měla do některé z komisí nominovat. Přihlásit se můžete nejpozději do 27. února 2015.

Bližší informace najdete také na www.liberec.cz.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát
Ekologové z Liberce chtějí tímto způsobem získat více peněz na přípravu projektů na nové tůně, remízky, stromořadí nebo obnovu pestrých luk. Novinka spočívá v