Hejtman odmítá nový klub Změny pro Liberecký kraj a brání mu v přístupu k materiálům Rady kraje

Hejtman Martin Půta odmítl zpřístupnit nově ustanovenému klubu Změny pro Liberecký kraj materiály Rady kraje, a to přesto, že k nim mají přístup všechny ostatní zastupitelské kluby, včetně opozice. Hejtman tvrdí, že klub prý „oficiálně nevznikl“.

 

 

Jeho založení přitom přesně ctilo ustanovení schváleného jednacího řádu zastupitelstva Libereckého kraje, kde je v článku XVI, odstavci 5, uvedeno:

„Předseda klubu písemně oznámí hejtmanovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů zastupitelstva, kteří jsou jeho členy, během volebního období oznámí též jména členů zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Hejtman seznámí se složením klubů všechny členy zastupitelstva.“

Písemné oznámení bylo hejtmanovi osobně doručeno již před minulým zasedáním zastupitelstva, hejtman se však nyní rozhodl, že jeho vůle je více než platný jednací řád.

Údajným problémem je spor o název Změna pro Liberecký kraj. Josef Jadrný původně deklaroval, že zastupitelé, kteří přestali reprezentovat volební stranu Změna pro Liberecký kraj, vytvořenou hnutím Změna a Stranou zelených, se sdruží v novém klubu Nezávislí. Nyní však pro „svůj“ klub vyžaduje název Změna pro Liberecký kraj.  Dostává se tak do sporu s právními nároky hnutí Změna, které si zaregistrovalo ochrannou známku „Změna pro Liberecký kraj“ i známku „Změna pro“, kterou aktivně používá v řadě měst a obcí České republiky.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci