Hejtman odmítá nový klub Změny pro Liberecký kraj a brání mu v přístupu k materiálům Rady kraje

Hejtman Martin Půta odmítl zpřístupnit nově ustanovenému klubu Změny pro Liberecký kraj materiály Rady kraje, a to přesto, že k nim mají přístup všechny ostatní zastupitelské kluby, včetně opozice. Hejtman tvrdí, že klub prý „oficiálně nevznikl“.

 

 

Jeho založení přitom přesně ctilo ustanovení schváleného jednacího řádu zastupitelstva Libereckého kraje, kde je v článku XVI, odstavci 5, uvedeno:

„Předseda klubu písemně oznámí hejtmanovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů zastupitelstva, kteří jsou jeho členy, během volebního období oznámí též jména členů zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Hejtman seznámí se složením klubů všechny členy zastupitelstva.“

Písemné oznámení bylo hejtmanovi osobně doručeno již před minulým zasedáním zastupitelstva, hejtman se však nyní rozhodl, že jeho vůle je více než platný jednací řád.

Údajným problémem je spor o název Změna pro Liberecký kraj. Josef Jadrný původně deklaroval, že zastupitelé, kteří přestali reprezentovat volební stranu Změna pro Liberecký kraj, vytvořenou hnutím Změna a Stranou zelených, se sdruží v novém klubu Nezávislí. Nyní však pro „svůj“ klub vyžaduje název Změna pro Liberecký kraj.  Dostává se tak do sporu s právními nároky hnutí Změna, které si zaregistrovalo ochrannou známku „Změna pro Liberecký kraj“ i známku „Změna pro“, kterou aktivně používá v řadě měst a obcí České republiky.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.