nášLiberec

Search

Liberec a ČOI se spojily na obranu seniorů

Liberecká radnice spojila síly s Českou obchodní inspekcí (ČOI), aby společně ochránily co nejvíce seniorů před nekalými praktikami na některých předváděcích prodejních akcích, pro jejichž organizátory se v českém prostředí vžilo pojmenování šmejdi.

 

Pořadatelé předváděcích akcí totiž mají podle novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2014 tzv. oznamovací povinnost informovat ČOI také o místě, datu a času konání předváděcí akce. Inspekce v Liberci bude nyní informace za Liberecko každý týden předávat městu.

„Dohodli jsme se s ČOI, že nám v rámci prevence bude pravidelně poskytovat informace o konání předváděcích akcí. Tyto informace nebudeme zveřejňovat, abychom ČOI nenarušovali kontrolní činnost, ale budeme je několika kanály předávat jak aktivním komunitám seniorů, tak osamělým lidem, kteří se již se svými vrstevníky stýkají jen málo nebo vůbec. Vstřícnost inspekce může pomoci ochránit část lidí, jež jsou vůči podvodným praktikám prakticky bezbranní,“ uvedl náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Organizátoři předváděcích akcí často využívají zranitelnosti seniorů a jejich velmi nízké schopnosti čelit protiprávnímu jednání a nekalým praktikám. Výsledkem pak mnohdy bývají uzavřené nevýhodné kupní smlouvy na spotřební zboží za neadekvátní ceny. V loňském roce ČOI provedla po celé České republice na podobných akcích celkem 683 kontrol a právní moci nabyly pokuty ve výši 29,1 miliónu korun (údaje z www.coi.cz). V rámci Libereckého a Ústeckého kraje pak inspektoři uskutečnili 109 kontrol, přičemž v bezmála třech čtvrtinách případů konstatovali porušení zákona. Právní moci nabyly pokuty ve výši 8,2 miliónu.

„Bohužel i přes veškerou snahu inspektorátu ČOI o informování spotřebitelů a postihování protiprávních jednání organizátorů předváděcích akcí, nejsou tato opatření všespasitelná. Dokud se budou spotřebitelé účastnit rizikových akcí a uzavírat na nich nevýhodné smlouvy na předražené výrobky, počet akcí se výrazně nesníží. V rámci besed se seniory, které jsou zaměřené právě na problematiku předváděcích akcí, jim doporučujeme pozvání na tyto rizikové akce odmítat,“ řekla ředitelka ČOI Inspektorátu Ústecký a Liberecký Renata Linhartová.

Město bude seniory před nahlášenými akcemi varovat prostřednictvím svých příspěvkových organizací, Komunitního střediska Kontakt a Centra zdravotní a sociální péče (CZaSP), které se péči o lidi ve starobním věku věnují.

„Této problematice se věnujeme delší dobu. Nejdůležitější je o tomto problému stále mluvit, protože důvěřivost seniorů je téměř nekonečná. Dalším aspektem, proč na takové akce chodí, bývá jejich pocit osamělosti, proti kterému dlouhodobě bojují svojí činností. Senioři, kteří docházejí do Kontaktu, budou moci informace dále šířit v místě svého bydliště. Protože kromě neorganizovaných seniorů pod naší organizací pracuje 16 klubů se zhruba 700 členy, máme velmi slušnou šanci na to, abychom díky těmto informacím varovali nezanedbatelný okruh lidí,“ vysvětlil Michael Dufek, ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec.

CZaSP zase využije např. pracovníků pečovatelské služby, kteří docházejí přímo za seniory do jejich domovů. „Nekalé praktiky, o kterých informuje denní tisk a média, jsou projednávány na poradách se zaměstnanci a tito o těchto rizicích následně informují klienty při poskytování sociálních služeb. Dále jsou klienti upozorňováni na možná rizika vedením organizace při kvartálních setkáních s klienty. Při zjištění neoprávněného pohybu osob po domech s pečovatelskou službou, je přivolána policie, která následně situaci řeší,“ dodala ředitelka CZaSP Lenka Škodová.

Nová aktivita města a ČOI ale bohužel zatím neochrání seniory před podvodnými firmami, které organizované akce nehlásí, před podomními prodejci zboží, akcemi typu domácí párty a také před neuváženým rozhodnutím samotných spotřebitelů.

„Chceme tedy využít i další nabídky ČOI k bezplatným veřejným přednáškám a prezentacím, kde budou zástupci inspekce seniory informovat o všech rizicích, ale také právech a možnostech obrany. Také tyto přednášky zprostředkujeme přes Kontakt a CZaSP třeba v domech s pečovatelskou službou a podobně. Zároveň bychom rádi ke spolupráci přizvali i neziskové organizace, které seniorům poskytují své služby, abychom pokryli co největší část populace starších obyvatel města,“ dodal náměstek Langr.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.