nášLiberec

Search

Krajské protikorupční pracoviště lže a uráží úředníky

Tisková zpráva Libereckého kraje v nezkráceném a původním znění: Prohlášení Krajského protikorupčního pracoviště (KPKP) nazvané Konec pohádky o transparentnosti zveřejněné na jeho soudružském portálu Náš Liberec, které založil a provozuje  Čmelák – Společnost přátel přírody o.s. krajského zastupitele a náměstka primátora města Jana Korytáře, už nejen vaří z vody a lže, ale dokonce se uchyluje k výhrůžkám.

Jak jinak chápat vyjádření placeného zaměstnance KPKP Ing. Kroutila:  „To si skutečně na Krajském úřadu myslí, že si ten zákon (rozumí se zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) neumíme přečíst, zahnat je do kouta a udělat z nich hlupáky i před Ministerstvem vnitra???“

Jaká jsou fakta:

Posílení právního oddělení o 1 pracovní místo není jen o zákonu č. 106. Jde o rozšíření odborné kapacity právního odboru vzhledem k novým zákonům, jejichž naplňování musí krajský úřad zajistit. Namátkou uveďme – novela zákona č. 250/2000 Sb. která přidává kraji mnoho dalších povinností a administrativních úkonů, především v agendě poskytování dotací. Dále připravovaná novela zákona o střetu zájmů, zákon o kontrole a řízení  ve veřejné správě, zákon o registru smluv, nový občanský zákoník atd.

Vedle těchto agend se tedy bude věnovat i agendě poskytování informací za krajský úřad podle zákona č. 106. V těchto souvislostech oddělení tiskové a vnějších vztahů, které mělo tento zákon dosud ve své gesci, již nemohlo stačit, a to i díky tomu, že oproti minulým letům stoupl počet žádostí na čtyřnásobek. Dotazy jsou nejen čím dál četnější, ale i rozsáhlejší a složitější, velmi často se dostávají do kolize se zákonem o ochraně osobních údajů. Množí se i žádosti o odbornou a metodickou pomoc ze strany příspěvkových organizací kraje, měst a obcí.

Připomeňme, že některé dotazy znamenají i náročné vyhledání, kopírování, zpracování i stovek stránek, viz např. údajné zneužívání služebního vozidla bývalou náměstkyní hejtmana pro sport a zdravotnictví. Všechny informace musí být současně poskytovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. To znamená, že všechny osobní údaje je nutné anonymizovat.

Navíc se na oddělení tiskovém a vnějších vztahů mezitím jedno pracovní místo zrušilo a činnost je tak zajišťována v menším počtu zaměstnanců. Tiskové oddělení například odpovídá na stovky dotazů novinářů, představitelů obcí a měst i občanů. Ve srovnání s jinými kraji vydává Liberecký kraj trojnásobek tiskových zpráv než ostatní (vloni 1100 zpráv), takže o zamlčování informací, či dokonce bránění občanům informace od kraje získávat, jak tvrdí další placený pracovník KPKP a editor výše zmíněného portálu Jana Korytáře, Jaroslav Tauchman, je jen další z celé řady lží, výmyslů a překrucování fakt.

Z výše zmíněných důvodů  se krajský úřad rozhodl zřídit jedno nové místo na právním odboru, kde je v současné době i tak nedostatečná kapacita potřebná k zajištění běžné právní agendy. Právní odbor totiž využívá externích právníků jen zcela výjimečně, absolutní většinu všech právních záležitostí kraje řeší sám. Cílem tohoto opatření je jen dál zkvalitnit poskytování informací tak, aby žadatelé dostali odpovědi na své dotazy v náležité kvalitě a čase.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt