nášLiberec

Search

Ostašovská bitva bez plácání a ve světle faktů

Během posledních několika dnů jsem si znovu uvědomil, jaké je liberecká komunální politika plácání prázdné slámy (asi i včetně mých výroků, to připouštím). Sociální demokracie, přesněji paní zastupitelka Rosenbergová, vyrobila po měsíci kauzu z poskytnutí dotace na ostašovskou historickou bitvu a jala se na tomto příkladu ukázat, jak údajně netransparentní a klientelistická je současná radniční koalice Změna pro Liberec a ANO 2011. Škoda, že pominula několik zásadních faktů, která staví celou věc do úplně jiného světla.

O co jde? Paní zastupitelka nařkla koalici, že obešla pravidla přidělování dotací na kulturu a poslala Spolku přátel Ostašov peníze přímo z rozpočtu města, protože kvůli pozdně dodanému vyúčtování v roce 2014 spolek nemůže po dva roky čerpat z malých fondů (tzv. černá listina). A že navíc tentýž spolek radnice zvýhodnila i tím, když po něm ani nepožadovala 20% spoluúčast na pořádání akce ze svého, jako to mají předepsáno žadatelé z malých fondů. Pominu-li fakt, že jsem to byl právě já, kdo na březnovém zastupitelstvu jasně řekl, že bychom pětinovou spoluúčast měli obecně u fondů zrušit a že to navrhnu při úpravě jejich statutů (vizte diskuzi na ZM na https://www.nasliberec.cz/wp-content/uploads/2015/05/3.-ZM-2015.pdf, s. 74-75), pak nemohu přejít, že paní zastupitelka – zjevně záměrně – uvádí v případě bitvy dezinformace.

Spolek přátel Ostašova podal žádost o podporu akce ve výši Kč 52.000,- s podrobným rozpočtem (vizte žádost i rozpočet v materiálu pro zastupitele na https://www.nasliberec.cz/wp-content/uploads/2015/05/30-web-poskytnuti-dotace-akce-ostasovske-poutni-slavnosti-2015.pdf). Tato částka převyšovala dosavadní možnosti podpory z účelových fondů (tzv. malé granty), takže jsme museli rozhodnout, zda akci podpoříme přímo z rozpočtu odboru nebo vůbec. Že je spolek na černé listině malých fondů, v tomto směru tedy nehrálo vůbec žádnou roli, protože šlo o úplně jiný proces rozhodování. Na poradě odboru jsme se rozhodli navrhnout akci k podpoře z několika důvodů:

  1. jde o významnou a jedinečnou akci (veřejná ukázka historické bitvy se široko daleko nekoná a ani nemůže, protože nám v tomto historie nepřála) minimálně regionálního charakteru s přeshraničním přesahem (účast „cizích vojsk“ – vizte materiál pro zastupitele/ rozpočet),

2. akci finančně podpořil i Liberecký kraj a hejtman udělil svou záštitu, což regionální význam akce jenom dokládá,

3. žádost o podporu historické bitvy adresovalo i Severočeské muzeum (vizte materiál pro zastupitele),

4. akce měla zajištěno výrazně majoritní část financování z vlastních zdrojů (pokud si podrobně projedete rozpočet akce, zjistíte, že spolek akci dofinancoval ve výši nejméně 180 tisíc korun – tady najdete těch 20 % spoluúčasti!). Naopak bez spoluúčasti jsme (zastupitelstvo) schválili akci Festivalové dny dětské knihy, kde je ale město členem pořádajícího sdružení,

5. město svých 52 tisíc z dotace na bitvu směřovalo na přesně vymezené položky v rozpočtu (moderátor, taneční vystoupení 3 bloky, hudba – hlavní účinkující, hudba – večerní program, vojsko žold – vizte materiál pro zastupitele/ rozpočet). Takže lze vyloučit, že by peníze poskytnuté městem sloužily k obohacení kohokoli z organizátorů, protože jsme nefinancovali provoz spolku,

5. o přidělení dotace se nerozhodlo v žádném příšeří sekretariátu nebo kanceláře náměstka, ale souhlas dala rada města a konečné schválení učinilo zastupitelstvo dne 26/3, a to 35 hlasy (zdržela se pouze ODS a Zora Machartová, nehlasovala Pavla Haidlová). Sociální demokracie včetně paní zastupitelky tedy byla kompletně pro a při projednávání materiálu ani nehlesla (vizte zápis ze ZM, s. 74-76). Neumím si představit transparentnější způsob rozhodování, nadto v případě, když představitelem spolku (žadatelem) je člen zastupitelstva,

5. uvedl jsem (na schůzce s předsedy klubů – vizte v zápisu ze ZM příspěvek Mgr. Berkiho, s. 75), že bych rád v dalších letech zavedl pro ostašovské slavnosti s bitvou v rozpočtu odboru přímou položku, aby bylo od začátku jasné, jaké typy akcí (vždy s nějakým přesahem) chceme systémově podporovat (podobně jarmark, festival dětské knihy apod.).

Co zbývá konstatovat? Paní zastupitelka se k věci postavila – řekněme – tradičně, tedy s velkou dávkou fantazie a s nízkou mírou slušnosti uvést jasná a plná fakta. Kdybychom (já sám, potažmo celá koalice) chtěli cokoli před zastupiteli či veřejností skrývat, dokázali bychom jistě vymyslet řadu jiných řešení, jak peníze spolku poslat – nabízí se např. přímá objednávka služeb, vyjmenovaných v bodě 5 (peníze by šly rovnou z odboru bez vědomí rady i zastupitelstva), účelové snížení dotace na Kč 50.000,- či méně, kde by rozhodovala jenom rada, žádat by také mohl v rámci „subdodávky“ někdo jiný než spolek aj. Možná to jsou po někoho relevantní cesty, jak skrytě kšeftařit, já jsem ale volil cestu přímou a zpětně snadno ověřitelnou.

Ivan Langr, náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch za Změnu pro Liberec

{jcomments on}

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
 Mrazí mě. Mrazí mě z doporučení Úřadu Vlády ČR, který ve svém metodickém pokynu pro sestavení tzv. Zprávy o stavu romské menšiny každoročně radí sociálním
Minulý týden definitivně schválená novela školského zákona obnažila nepříjemný fakt, jakým způsobem se přinejmenším ve vrcholných patrech české politiky může rozhodovat. Totiž že jde
Jak je to s onou kvalitou/ nekvalitou libereckých základních škol? I na to se alespoň částečně pokoušíme odpovědět v dokumentu Přehled základních škol v Liberci a kritéria
V minulém týdnu se naplno projevilo to, před čím jsem varoval již loni a v plné míře veřejně odsoudil před více než měsícem. Spádová turistika, tedy