Nevýhodná smlouva s Eltodo bude pokračovat

Vedení města s velkou pompou vyhlásilo, že nevýhodná smlouva s Eltodo na správu veřejného osvětlení bude pokračovat. Město vezme zpět výpověď smlouvy a Eltodo stáhne svoji žalobu u soudu. Údajně město ušetří 100 mil. korun. „Je neuvěřitelné, že se zastupitelé o tak závažném obratu postoje města k Eltodo dozvídají z médií, aniž by měli možnost se k němu před tím vyjádřit. Přitom se jedná o zakázku za 800 mil. Kč a celá problematika je tak složitá, že bez odborného vysvětlení se dá jen těžko v detailu pochopit,“ kroutí hlavou Jiří Šolc (SLK).

Aby toho nebylo málo, Jan Korytář chce, aby mu dojednanou dohodu s Eltodo schválilo červnové zastupitelstvo, nebyl však ani schopen předložit svůj návrh s podklady v řádném termínu, tj. alespoň šest dnů před jednáním zastupitelstva, natož je vysvětlit. „Jan Korytář si je zřejmě své chyby vědom, neboť svolal těsně před jednáním seminář, kde se zřejmě bude snažit svůj návrh vysvětlit. Jenže seminář má smysl jen pro ty, kteří se se 130stránkovým materiálem stihli během tří dnů po své práci seznámit, a takových bude určitě málo,“ doplňuje Jiří Šolc.    

Vyjednávání dohody a způsob jejího projednávání a schvalování je natolik netransparentní, že nese značné korupční riziko. K tomu Michal Hron (SLK) dodává: „Je například podivné, že materiál předkládá Jan Korytář a nikoliv Tomáš Kysela, jenž má správu majetku včetně smlouvy s Eltodo ve své gesci. Neméně zvláštní je, že se zastupitelům nepředkládá žádné právní a ekonomické posouzení, které by si zadalo samo město. Navržená dohoda je přitom zpracovaná s právní erudicí, a lze se proto domnívat, že ji sepisovali právníci Eltodo, nikoliv právníci města.“

Navržená dohoda pomíjí ještě další aspekt a to je odebrání veřejného osvětlení Technickým službám města Liberce (TSML), které se od výpovědi Eltodo o osvětlení staraly. „Vedení města dalo přednost pokračování vztahu s externím dodavatelem před vlastní městskou společností. Proč Změna pořádala referendum, aby se TSML neprodávaly, když teď její představitel dává přednost cizí společnosti před vlastní? I nové vedení města se shodlo na zachování TSML v městském majetku a má v tom i podporu Starostů. Z tohoto pohledu je oslabování TSML a odebírání jim práce těžko pochopitelné,“ uzavírá Michal Hron(SLK). 

 

Primátor a náměstci nejsou schopni připravit své návrhy včas

Celkem k devíti bodům pořadu červnového zastupitelstva byly v rozporu s jednacím řádem poskytnuty podklady až tři dny před jednáním namísto šesti dnů. Primátor a dotčení náměstci tím prokazují, že na svoji práci nestačí. Nejedná se přitom o maličkosti, ale o závažná rozhodnutí v řádech stovek milionů korun. Podle Michala Hrona (SLK) jsou zastupitelé povinni se na jednání řádně připravit a nesou za svá rozhodnutí úplně stejnou odpovědnost jako uvolnění radní, kteří však mají na přípravu plný úvazek a odměnu čtyřicetkrát větší než ostatní zastupitelé. „Neuvolnění zastupitelé nemají navíc na rozdíl od těch uvolněných k dispozici ani odborné zázemí magistrátu také placené z městského rozpočtu. Předkládat za těchto podmínek materiály pozdě svědčí v lepším případě o neschopnosti a v horším případě o záměru nutit zastupitele souhlasit s něčím, s čím se neměli možnost dopředu seznámit. A to ty pozdě i včas předložené materiály nesplňují v řadě případů ani formální ani obsahové požadavky, které na ně klade jednací řád,“ doplňuje Michal Hron (SLK).

Primátor a náměstci by si měli uvědomit, že předkládání včas a řádně zpracovaných podkladů pro jednání zastupitelů je jejich hlavní úkol. Pro ten byli do svých funkcí zvoleni a za tím účelem berou také dost vysokou odměnu. Zatím se ovšem zdá, že si ji mnohdy nezaslouží.  

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.