Buď to bude po našem, nebo to nebude vůbec

Na čtvrtečním (2.7.2015) pokračování přerušeného červnového zastupitelstva předvedla koalice Zpl-Ano v přímém přenosu, že není schopna sebemenšího kompromisu. Díky absenci svých zastupitelů měla totiž méně než potřebných 20 hlasů, a než by přistoupila na Starosty navrhované rozumné kompromisy, tak své návrhy raději tzv. „stáhla“. Do hry je pak vrátí, až bude mít dost hlasů, neboli až bude moci zase silou a bez ohledu na názor opozice a jejich voličů prosadit svou. To je demokratická kultura v pojetí koalice Zpl‑Ano v Liberci.

 

Záměr projektu GreenNet

Prvním případem byl návrh na schválení záměru tzv. projektu GreenNet, coby jedné z možných variant centrálního vytápění cca 16 tis. bytů a dalších objektů z kotlů liberecké teplárny a spalovny. Projekt vznikl za uzavřenými dveřmi teplárny a jejího 70% akcionáře MVV. Její „nezávislí“ odborníci přišli s nápadem, aby město převzalo parovody, získalo dotaci, přihodilo svých dalších cca 150 mil. Kč a parovody zmodernizovalo na horkovody. Navíc by město mělo bránit územním plánem, energetickou koncepcí a svým působením na občany dalšímu odpojování od systému a budování vlastních kotelen.

A co za to MVV městu v onom projektu nabízí? Nic. Cena tepla, jak ze spalovny, tak pro koncové odběratele zůstane plně pod kontrolou MVV. Město bude pro MVV udržovat (přesněji zadržovat) 16 tis. odběratelů, ale kasírovat je bude MVV prostřednictvím své teplárny. A když se nepodaří cenu dost snížit a zabránit tak odpojování většího množství odběratelů tepla, což místní odborníci považují za téměř jisté, zbudou městu nové nevyužité horkovody, nesplacené úvěry a vrácení přijaté dotace (řeč je o investici cca 400 mil. Kč).

Ale budiž, je to koncept MVV, spoluakcionáře, a je správné, aby jej zastupitelé projednali. Správné již ale není, aby tento koncept zastupitelé schválili, což skutečně koalice navrhla, aniž by k němu dostali jakékoliv číslo, a to zejména předpokládanou koncovou cenu tepla. Stejně tak není možné schválit koncept MVV, aniž by mělo město k dispozici svůj vlastní expertní posudek a také dobře zpracované alternativy. Těch během diskuze padlo hned několik.

To byl důvod, proč Starostové navrhli, aby se na základě projednání projektu GreenNet, tento projekt ještě neschvaloval, ale zadalo se zpracování expertní studie o možnostech komplexního řešení teplárenství v Liberci a studie proveditelnosti modernizace centrálního vytápění s více možnostmi řešení systému centrálního zásobování teplem v Liberci. Nic extra s koalicí konfliktního tím Starostové nesledovali, neboť prakticky to samé si vytkla koalice Zpl‑ANO v čl. 4 svého vlastního programovém prohlášení (viz http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/programove-prohlaseni-koalice/).      

Koalice o návrhu Starostů vůbec nejednala, nesvolala dohadovací řízení a nijak jej ani nehodnotila. Namísto toho náměstek  Kysela lakonicky oznámil, že materiál „stahuje“. Důvod je jasný, na další zastupitelstvo, kde již bude mít koalice svých 20 hlasů jistých, se dá návrh v nezměněné podobě zase na stůl a koalice si jej na sílu prosadí. Co na tom, že se jedná o typicky klientelistický návrh, který se nezpracoval na půdě města, nýbrž v pracovnách smluvní a jinými zájmy vedené protistrany města!

Dotace z Ekofondu

Druhým případem bylo schvalování/neschvalování dotací z Ekofondu pro 33 přihlášených žadatelů. Z celkem běžné procedury, kdy hodnotící komise vybere a doporučí projekty k podpoře, správní rada fondu výběr potvrdí a zastupitelstvo je s konečnou platností schválí, se stalo drama kvůli projektu spolku Čmelák na částku dotace 125.000 Kč. Hodnotící komise jej totiž nepodpořila, avšak členové správní rady blízcí Čmeláku a následně celá správní rada navrhli nakonec dotaci 125.000 Kč udělit.

V takovém případě je na zastupitelstvu, aby rozhodlo, zda dá za pravdu hodnotitelům, nebo správní radě. A protože správní rada svůj postoj nijak nezdůvodnila, začalo být během diskuze jasné, že její návrh zastupitelé nepodpoří (koalice stále neměla svých potřebných min. 20 hlasů). Proto Starostové navrhli, aby zastupitelstvo schválilo jen ty bezesporné případy, jichž bylo cca 15, a aby se k těm sporným, zejména Čmelákovi, vrátilo, až správní rada svůj návrh řádně zdůvodní.

A opakoval se stejný scénář. Přece se nebudeme bavit o nějakém protinávrhu opozice, když si příště prohlasujeme všechno najednou, jak budeme chtít my. A náměstkyně Hrbková oznámila, že návrh tzv. „stahuje“.

Co na tom, že kvůli Čmeláku a jeho bezkonkurenčním 125 tis. Kč budou muset ostatní úspěšní bezesporní žadatelé dva měsíce čekat! Co na tom, že statutární náměstek Korytář je současně předsedou a statutárním zástupcem Čmeláku a náměstkyně Hrbková jeho místopředsedkyní! Co na tom, že členka správní rady Ekofondu Daniela Fialová, která navrhla změnu hodnocení ve prospěch Čmeláku, je členkou rady sdružení Čmelák! Prostě Čmelák musí svých 125.000 Kč dostat za každou cenu a proti všem protikorupčním zásadám, jimiž se ZpL povyšuje nad své politické konkurenty.  

Michal Hron, zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nechci na Ještědu nové sjezdovky, kvůli kterým by padlo 7× víc lesa než na Novou skalku. Tohle kácení ale bezohledně prosazuje provozovatel areálu, společnost
Náměstek Jiří Šolc (ANO) a primátor Zámečník (Starostové) v aktuální zprávě straší obyvatele Liberce černými scénáři kvůli zdražujícím se cenám energie. Vedení města odhaduje,
Na tiskové konferenci libereckých radních dne 17. 8. zazněly informace o několika nových plánech a záměrech. Jelikož se toto volební období chýlí ke konci,
Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si,