16. Srpen, 2015

Několik velkých sociálních zařízení v Libereckém kraji má nové ředitele. Ovšem způsob, jakým je Rada Libereckého (Starostové pro Liberecký kraj, ČSSD, odpadlí členové Změny pro Liberecký kraj) kraje vybrala, dává tušit, že šlo o předem jasné zadání. Mezi vítěznými uchazeči jsou lidé spojení s politickými stranami a přátelé jejich významných funkcionářů. K vítězství jim dopomohlo například i…

16. Srpen, 2015

Narodil jsem se jako mnohý z vás – porodnice dosud ve městě stojí.  Ten reliéf tlustého novorozeněte na její betonové fasádě ve výši druhého patra mi při cestě do školy připomínal „Nejez!“. Marně… Svačiny jsem cestou přes hráz obětoval rybám, ale na tělocvik, na hřiště „Rudé hvězdy“ jsme ale chodili jen dvakrát týdně….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.