Zbytečné emoce kvůli zvýšeným dotacím na sport

Jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v úterý 25. srpna provázela velmi rušná debata týkající se dotací na sport a tělovýchovu. Z výsledku hospodaření roku 2014 chce Liberecký kraj uvolnit dalších 20 mil. Kč na podporu sportu v kraji. Rozdělení těchto finančních prostředků dostal  na starost resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Alena Losová, členka Rady Libereckého kraje zodpovědná za tento resort, k administraci uvedených peněžních prostředků uvádí:

 

 „Mnou řízený resort připravil návrh znění dotačního programu, který upravoval podmínky pro poskytnutí dotace. Tento program umožňoval širokému spektru sportovních subjektů požádat o dotaci na svou činnost. Uvedený program v žádném případě nebyl koncipován tak, aby zvýhodňoval hokejové či fotbalové prvoligové týmy. Svou žádost o poskytnutí dotace by mohly do programu předložit všechny subjekty, které celoroční činností pečují o sportující děti a mládež a zároveň se v jakékoliv věkové kategorii účastní nejvyšší dlouhodobé nebo jednorázové soutěže vyhlašované příslušným sportovním svazem. Uvedený návrh dotačního programu byl rozeslán představitelům sportovního prostředí, členům Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje i zastupitelům k připomínkování. Připomínek se sešla celá řada. Rozhodla jsem se návrh dotačního programu z jednání ve Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje stáhnout a upravit jeho podmínky tak, aby bylo zohledněno co nejvíce relevantních připomínek. V současné době mnou řízený resort zpracoval nové znění dotačního programu, který na svém mimořádném zasedání výbor projednal v pondělí 31. 8. 2015. Tyto odsouhlasené upravené podmínky, stejně jako ty předchozí, jsou plně v souladu se zněním zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů), který upravuje základní náležitosti dotačního programu, a zároveň odpovídají Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje, které schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje. Ty, kteří se obávají toho, že podmínky dotačního programu byly připravovány tak, aby jakýmkoliv způsobem zvýhodňovaly Fotbalový Klub Jablonec, a.s., FC SLOVAN LIBEREC a.s. či Bílé Tygry Liberec, s.r.o. (kluby, o kterých se v rámci jednání zastupitelstva nejvíce hovořilo), chci touto cestou ujistit, že tomu tak nikdy nebylo a není. Podmínky dotačního programu budou nastaveny tak, aby umožnily otevřenou soutěž mezi všemi sportovními subjekty.“

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje, v souladu se zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů) ukládá, aby u každého dotačního programu byla předem dána a zveřejněna kritéria, podle kterých budou žádosti hodnoceny. V připravovaném dotačním programu Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací jsou navrhovaná níže uvedená hodnotící kritéria.

 

  • Vazba projektu na další aktivity v území.
  • Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí kraje.
  • Výše spolufinancování projektu ze strany kraje.
  • Členská základna v kategoriích dětí a mládeže.
  • Finanční podpora ze strany místní samosprávy.

 V případě schválení návrhu budou oprávněnými žadateli o poskytnutí dotace sportovní kluby, které jsou členy sportovního svazu a mají sídlo na území Libereckého kraje, vykonávají svou činnost celoročně a vznikly před 1. lednem 2015.

Tisková zpráva Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,