Kooperace St. Gallen-Liberec (ne)končí

Neobyčejná dvě desetiletí  zažívali lidé města Liberce i libereckého regionu  příliv pomoci, přátelství a spolupráce z míst, která před převratnými událostmi roku 1989 u nás, byla zastřena  tabuizovanými informacemi. Co jsme věděli o švýcarské demokracii, o lidech a životě tam, kam jsme tehdy nahlédnout nemohli?  A najednou to šlo. A jak příjemně se cesty za poznáním  otevíraly!

Dva lidské osudy, emigranta, pedagoga z někdejší Vysoké školy strojní a textilní z Liberce a pedagoga Gymnázia St.Gallen  spojila touha pomoci: Jan Tichý opuštěné zemi a Hans Hiller rodící se demokracii v místech, o kterých se díky novému kolegovi dozvěděl.

Myslíme si, že není třeba  zvlášť připomínat Liberečanům, z nichž tisíce poznali, co vše se postupně odehrálo díky vzniklým dvěma neziskovým sdružením Kooperace St.Gallen – Liberec. Lidé, kteří se v nich nezištně ve svém volném čase ujali práce, si spolu s oběma iniciátory vytkli v nepsané dohodě postupně neobvyklý cíl. Neobyčejný cíl v poměrech postsocialistických zemí jedinečný: Rozvinout širokou množinu vzájemných kontaktů, výměn lidí nejrůznějších profesních  skupin, jednotlivců i spolků v regionu a institucí i města Liberce a St. Gallen.

Nacházet témata a k nim konkrétní lidi  na obou stranách a hlavně je motivovat k samostatnému rozvíjení komunikace, poznávání a předávání zkušeností. A tohle se vskutku během prvních deseti let podařilo. A další desetiletí  udržovalo. Smlouva o vzájemné spolupráce (v roce 2001 vzniklého) Libereckého kraje a Kantonu  St.Gallen  byla  institucionálním stvrzením spolupráce dvou správních celků. A funguje trochu jinak, určitě

i standardně, jak už takové psané dohody obvykle fungují. Cesta pro takové instituce byla vyšlapána…

Vše, co jsme spolu s Hansem Hillerem (nedávno hejtmanem poctěného) a s již zesnulými Prof.Janem Tichým, Prof.Jiřím  Kratochvílem i bývalým rektorem Prof.Zdeňkem Kováře i desítkami dobrovolně pomáhajících osobností i prostých lidí na obou stranách měst v obou regionech vytýčili, je dovršeno. Vše, co je třeba pro rozvinutí mezilidských setkávání a to, co  se k poznání života v systémech dvou různých  zemích poutá, už  běží ať již stále samostatně nebo pod záštitou dohod kraje a kantonu. Naše úloha tím končí, cíle bylo dosaženo. Loučíme se jako lidé ze sdružení v Liberci i St.Gallen, zůstáváme jako přátelé všech, co u toho byli. Na tomto místě bychom všem chtěli vyslovit velký dík.

Na Kantonu St. Gallen a Libereckém kraji teď všichni, kteří nově hledají nějakou formu spolupráce nebo kontakt. najdou pomoc.

Všem, kteří dlouholetá přátelství, výměny a další formy spolupráce udržují, přejeme nechť vydrží!

 

Věra Vohlídalová, zakládající členka Kooperace

Jan Nedvídek, poslední prezident Kooperace

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec v týdnu informoval, že kdysi oblíbená restaurace v areálu LVT na dnešní Masarykově třídě půjde k zemi. Její osud, stejně tak jako
Pod Ještědem žijeme už od devadesátých let jako v pohádce. Ne, ne že bychom se tu měli tak krásně a spokojeně. Nebo, že by
Je to už trochu upachtěné téma. Ale spor o sběrný dvůr byl první výrazný rozpor mezi stranami (tehdy) nové koalice. Jenže to psal rok
Pokud by v Liberci existovala politická satira (a náznaky tu byly, bohužel však zanikly), neuživila by se. Politická reprezentace by jí utloukla vlastní (ne)prací.