Územní plán v nedohlednu

Ještě v dubnu 2015 slibovala náměstkyně Karolína Hrbková (ZPL), že za návrh harmonogramu přípravy nového územního plánu s termínem jeho předložení zastupitelstvu v červenci 2017 přebírá plnou odpovědnost. Po necelých osmi měsících navrhuje táž náměstkyně prodloužení části harmonogramu o sedm měsíců.

Návrh prodlouženého harmonogramu končí položkami besed s veřejností v říjnu 2016 a veřejným projednáním o měsíc později. Dalších pět položek se změnit nenavrhuje. To se dá vysvětlit i tím, že v říjnu bude vrcholit volební kampaň před krajskými volbami a besedy s občany v režii města ve prospěch Změny jistě uspoří náklady na její volební kampaň,“ sdělil svoji úvahu Antonín Ferdan, zastupitel SLK

Navrhuje změnit jen část harmonogramu údajně proto, že termíny dalších kroků, zejména konečné schválení územního plánu nejde odhadnout. Lze tak předpokládat, že liberecké zastupitelstvo dostane nový územní plán ke schválení až v roce 2018, přitom další prodloužení není vůbec vyloučeno. Odborníci dokonce považují za pravděpodobné, že územní plán nebude schválen ani do konce volebního období v roce 2018. „Na přepracování a oddalování nového územního plánu doplatilo město finančně vratkou dotace 6,5 mil. Kč a odhad dalších výdajů, které přišly nazmar, činí cca 20 mil. Kč. Avšak mnohem větší a těžko vyčíslitelnou ztrátu nesou liberečtí občané a podnikatelé, kteří nemohou realizovat své stavby a rozvojové záměry,“ uzavírá Jan Marek, zastupitel SLK.

Tisková zpráva SLK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.