26. Únor, 2016

Včerejší jednání libereckého zastupitelstva bylo zase jednou přehlídkou marnosti a politického hašteření. Politický boj a chytání hlasů před volbami opět přetloukly seriózní diskuzi nad jinak důležitými tématy. Korunu všemu nasadil jediný zastupitel za TOP 09 František Gábor, který nedbaje na nějaký ten zákon, odjel do televizního pořadu Michaely Jílkové, aby zde ve vojenském mundúru…

26. Únor, 2016

Záchranná služba je sice krajskou příspěvkovou organizací, současně ale denně zachraňuje zdraví a životy mnoha libereckých občanů. Mělo by proto být v bytostném zájmu Liberce, aby záchranka na jeho území fungovala co nejlépe. K tomu má přispět i krajem připravovaná přístavba stanice záchranky na libereckém letišti na pozemcích města….

26. Únor, 2016

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní ( ve smyslu poskytující relevantní podněty) a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Je na zastupitelstvu obce, zda zřídí či nezřídí konkrétní výbor. Výjimkou jsou ale finanční a kontrolní výbor, které musí zastupitelstvo zřídit vždy. Počet členů  výboru je vždy lichý….

26. Únor, 2016

Rada města může zřídit své orgány, tyto se ex lege označují jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska a náměty předkládají zmíněné komise výhradně svému zřizovateli tedy radě města.  Komise je kolektivní fakultativní orgán, který  se usnáší většinou hlasů všech svých členů, tedy nikoliv jen přítomných členů….