Jednotný systém napomůže efektivnímu řízení obchodních společností

Rada města v únoru schválila projektový záměr s názvem „Zvýšení efektivity řízení obchodních společností statutárního města Liberec“. Konkrétně jde o nastavení systému v podobě analytického podkladu pro strategické plánování těchto společností. Cílem projektu, v rámci Výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí, je dosažení efektivního řízení městských obchodních společností. A to prostřednictvím zlepšení procesů, které ovlivňují toky informací z jednotlivých společností směrem k vedení města.

Díky systému získá vedení města ucelená základní ekonomická data ze všech společností, historii hospodaření každé z nich a může sledovat vývoj hospodaření a jejich efektivitu. Doposud se každá informace vyžaduje jednotlivě, a to v nejednotném a ne zcela přehledném formátu, což je administrativně zdlouhavé a náročné

 „V první fázi budeme mít každý půlrok mít sestavu jasně definovaných základních dat, a to v přehledné tabulce. V druhé etapě pak budou tato data automaticky generována v průběžném čase, tak jak je běžné při standardním controllingu. Město bude mít kontrolu nad tím, jak obchodní společnosti fungují a vedení města bude mít tak lepší představu o strategickém zadání pro společnosti,“ popisuje primátor města Liberce Tibor Batthyány.

Náklady projektu budou spolufinancovány z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu nepřesáhnou 6 880 000 Kč, z toho dotace činí 6 536 000 Kč (95%). Spoluúčast statutárního města Liberec bude činit maximálně 344 000 Kč (5%).

Město je majoritním vlastníkem obchodních společností, kterých se implementace nového systému týká, a to jsou Liberecká IS, a.s., Sportovní areál Ještěd, a.s., Technické služby města Liberce, a.s., a Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

S řediteli obchodních společnost jsem jednal, nemají se zavedením tohoto systému problém. Osobně tento projekt prosazuji, protože jednotnost systému v oblastech finanční kontroly a řízení je základním kamenem každé dobře řízené společnosti,“ popisuje primátor města Tibor Batthyány a dodává: „v tuto chvíli se projednávají smlouvy o kontrole všech čtyř společností.

Sekundárním přínosem je efektivní cashflow v městských obchodních společnostech. Tedy komplexní řízení finančních toků v rámci všech společností, které si tak nemusí, v případě aktuální potřeby, draze půjčovat od bankovních institucí.

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců, od července 2016 do června 2018. Skládá se zejména z aktivit neinvestiční povahy a bude zahrnovat nastavení a implementaci jednotných principů pro vnitřní řídící a kontrolní systémy.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí