nášLiberec

Search

31. Březen, 2016

Téměř hotový územní plán Liberce z konce roku 2014 byl přepracován a zastupitelům města představen na konci února letošního roku. Provedené změnyna první pohled vypadají často jako maličkosti, avšak pro další rozvoj města mohou mít zásadní dopady….

31. Březen, 2016

Zpráva z hloubkové kontroly hospodaření v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) potvrzuje problémy se smluvními vztahy, spojenými se společností BusLine, na které už pět let Změna pro Liberec poukazuje. DPMLJ je provozně dobře řízen, ale bohužel ho poškozují nevyrovnané, nevýhodné a rizikové smlouvy z minulosti, které se týkají společnosti BusLine….