Audit v dopravním podniku potvrdil problémy smluv s BusLine

Zpráva z hloubkové kontroly hospodaření v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) potvrzuje problémy se smluvními vztahy, spojenými se společností BusLine, na které už pět let Změna pro Liberec poukazuje. DPMLJ je provozně dobře řízen, ale bohužel ho poškozují nevyrovnané, nevýhodné a rizikové smlouvy z minulosti, které se týkají společnosti BusLine. Toto tvrzení z otevřeného dopisu Josefa Šedlbauera zaměstnancům DPMLJ bylo na podzim 2015 záminkou k jeho odvolání z funkce místopředsedy představenstva DPMLJ. Zpráva z auditu dala Šedlbauerovi za pravdu.

 

Auditoři detailněji popisují několik problematických smluv. Upozorňují především na základní smlouvu mezi DPMLJ a BusLine z roku 2009 a na dodatek ke smlouvě o nájmu plničky stlačeného zemního plynu (CNG) z roku 2014.

Problematické smlouvy byly evidentně uzavřeny na politické zadání. Rozumný hospodář by něco podobného nepodepsal. Obě smlouvy jsou šité na míru předem vybrané firmě, aniž by byly zjištěny podmínky na trhu. Navíc jedna smlouva byla uzavřena na deset let a druhá dokonce na třicet, a to bez sjednané ceny a s rizikovými jednostrannými závazky,“ říká Josef Šedlbauer.

Současný místopředseda představenstva DPMLJ, Jiří Římánek, doplňuje: „Propojení DPMLJ a BusLine je velmi nestandardní a v této podobě k němu i podle auditorů vůbec nemělo dojít. Hlavní smlouva ale končí v roce 2019, v tuto chvíli považujeme proto za nejlepší řešení vzájemnou dohodu s BusLine, která narovná vztahy na zbytek trvání smlouvy a zajistí pro DPMLJ lepší podmínky. Ovšem ne za každou cenu.”

Přímé zadávání dopravních zakázek na politickou objednávku není jen problém DPMLJ z dob vládnutí ODS a ČSSD. Stejně postupoval také Liberecký kraj pod vedením Starostů, když objednal dopravní obslužnost v kraji napřímo od tří firem, přičemž polovinu dopravních výkonů zajišťuje společnost BusLine. Původně to mělo být na dva roky, ale nyní to vypadá, že monopoly jim budou prodlouženy minimálně o další rok,“ uzavírá Zuzana Kocumová.

 

Příloha: základní parametry smlouvy s BusLine a smlouvy o nájmu plničky CNG

Smlouva mezi DPMLJ a BusLine

DPMLJ uzavřel v prosinci 2009 desetiletou smlouvu s BusLine. Zakázka byla zadána napřímo, bez soutěže. DPMLJ takto předal soukromé firmě s neznámými vlastníky většinu autobusové dopravy v Liberci a Jablonci nad Nisou. BusLine by takovou zakázku od měst nemohl přímo dostat, proto byl využit DPMLJ jako prostředník. Smlouva obsahuje řadu nestandardních a pro DPMLJ rizikových ustanovení. Tři příklady:

Cena: V běžné obchodní smlouvě na dopravu je stanovena cena za ujetý kilometr. Druhou možností je veřejnoprávní smlouva, kterou využívají především města pro svoje dopravní podniky. Dopravce má v tomto případě zajištěno proplácení prokazatelných nákladů. Povinnou součástí takové smlouvy je předběžný odhad nákladů. I ten představuje cenu, která nemůže být překročena s výjimkou nepředvídatelných okolností. Veřejnoprávní smlouva navíc zakládá povinnost dopravce umožnit detailní kontrolu vykazovaných nákladů – proto se používá termín „prokazatelná ztráta“.  Smlouva mezi DPMLJ a BusLine neobsahuje ustanovení o ceně, odvolává se na analogii s prokazatelnou ztrátou. Součástí smlouvy mezi DPMLJ a BusLine ale není předběžný odhad prokazatelné ztráty, tedy „cenový strop“, a BusLine neumožňuje dopravnímu podniku ani kontrolu vykazovaných nákladů, a to s odkazem na obchodní tajemství.

Přiměřený zisk: Ve veřejnoprávní smlouvě existuje možnost vyplácení tzv. přiměřeného zisku nad rámec úhrady nákladů. Maximální výše zisku se vypočítá podle vládního nařízení. V praxi se přiměřený zisk nevyplácí vůbec nebo ve výši jednotek procent nákladů. BusLine má podle smlouvy s DPMLJ právo na maximální vypočítanou výši zisku, který ročně vyčísluje na 25-30 milionů Kč, tedy až 20 % nákladů. DPMLJ ale sám od svých objednavatelů dostává proplaceny pouze náklady, zisk žádný. Do roku 2013 to bylo řešeno tak, že BusLine odložil výplatu zisku vždy za předchozí rok s příslibem, že se nároku vzdá, když smlouva doběhne až do konce desetiletého období. Od roku 2014 tyto odklady nejsou uzavřeny, ale BusLine si dosud tzv. přiměřený zisk nenárokoval.

Závazek objednaných kilometrů: Ve smlouvě je obsažen závazek DPMLJ objednávat si od BusLine autobusovou dopravu v minimálním rozsahu 3,2 milionu kilometrů ročně. To je 60 % veškeré autobusové dopravy, kterou DPMLJ provozuje (100 % v Jablonci nad Nisou a 40 % v Liberci). DPMLJ se v důsledku tohoto závazku zbavil produktivních výkonů a kapacit k samostatnému zajištění dopravy pro svoje objednavatele nejen v současnosti, ale i do budoucna, pokud nedojde k urychlenému strategickému rozhodnutí tuto kapacitu budovat pro zajištění dopravy po roce 2019, kdy smlouva s BusLine končí.

Smlouva o nájmu plničky zemního plynu (CNG)

Plnička CNG byla vybudována na přelomu let 2010/2011 v Jablonci nad Nisou jako společná investice DPMLJ a BusLine. Obratem a bez výběrového řízení byla pronajata další soukromé firmě. Do roku 2014 plničku využíval prakticky pouze BusLine, v tomto roce byla rozšířena a vznikl dodatek k nájemní smlouvě. Tento dodatek z října 2014 obsahuje několik závazků, které se týkají pouze DPMLJ. I zde tři příklady:

Trvání nájemní smlouvy: Fakticky do roku 2044. Náklady na investice nad úroveň běžné údržby jdou za majiteli plničky, v průběhu 30 let bude nutné klíčová zařízení plničky několikrát kompletně obnovit.

Závazek odběru: DPMLJ se zavázal příštích 11 let odebírat CNG pouze v Jablonci nad Nisou, s výjimkou menšího množství, které je oprávněn odebrat u třetích stran. Zároveň se DPMLJ zavázal k minimálnímu odběru 25 tis. kg CNG měsíčně. V případě neplnění závazku DPMLJ zaplatí vysoké penále.

Cena: Cena za CNG je pro DPMLJ stanovena ve výši ceny pro běžného zákazníka a určité slevy. Plnička ovšem nemá žádné běžné zákazníky, dodává pouze pro BusLine a DPMLJ (je neveřejná).

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí