Zeleň, historie i rezidenční zástavba – vybrané body, které se budou probírat na dubnovém zastupitelstvu

Na konci dubna se v Liberci opět chystá zasedání městského zastupitelstva. K jednání tentokrát není příliš mnoho bodů, ale některé z nich stijí za pozornost. Město chce zachraňovat ohrožené stromy, navazovat a prohlubovat spolupráci s německou Žitavou a v ostudně opomíjené lokalitě františkovské Švermovy ulice se chystá rozsáhlá rezidenční zástavba. A nakonec se zastupitelé zcela jistě pohádají o téměř milionovou vratku za dotaci na bazén, který stavěl Syner.

 Body 3 až 6 – prodeje a odkupy pozemků

Město Liberec představuje záměry i již chystané prodeje pozemků, o jejichž odkupy zažádali většinou sami občané, ale i odkupy, kterými chce, například od vlastníků v Růžodolu pozemky získat do svého majetku. Nejedná se o žádné zásadní a a strategické pozemky, ačkoliv se tento měsíc chystá výkup pozemků za částku v řádech jednotek milionů korun.

Z minulosti ale přetrvává nepěkný nešvar, a to ten, že se občané nedozví identitu těch, kteří mají od města pozemky získat, ani těch, kterým město bude za jejich nemovitosti vyplácet z veřejné kasy. Začerněny nejsou jen osobní údaje zájemců o obchod s městem, ale i jejich jména a transparentnost tak zase a pořád dostává v Liberci na frak. Více např. zde

Bod č. 8 – Městské stromy v extrémním prostředí

Poměrně chvályhodná aktivita vedení města, které se snaží zmapovat a pomoci veřejné zeleni, konkrétně stromům, které se nacházejí v nepřirozeném a extrémním prostředí. Projekt má obsahovat mapování takové zeleně, spolupráci s odborníky, analýzu pomoci i samotné dendrologické zásahy. Projekt má vyjít na zhruba 2 miliony korun, ale z 85% jej budou hradit fondy Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce. Více zde

Bod č. 14 – Smlouva s dopravním podnikem

 Vedení města má deklarovat svou vůli uzavřít s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou smlouvu o veřejné službě, tedy o tom, že tento podnik bude pro město poskytovat veřejnou dopravu. Díky tomu pak může dopravní podnik žádat v rámci evropských fondů podporu pro inovaci své flotily o bezmisní nebo nízkoemisní vozidla. Více zde

Bod č. 16- rezidenční smlouva na Františkově

 Pražská společnost se zahraničními jednateli, krytá převoditelnými akciemi, chce vybudovat na libereckém Františkově,v okolí Švermovy a Tovární ulice, rezidenční komplex. Lokalita již dlouhou dobu volá po své revitalizaci. V místě má vzniknout sedm bytových domů a město Liberec se nemá nijak podílet finančně. Více zde

Body č. 21 a 22 – rozvoj kulturního dědictví mezi historicky partnerskými městy Libercem a Žitavou

 Liberec a Žitava byly po staletí spojeny obchodně i kulturně. K výraznému přerušení styků došlo až po II. světové válce. Nyní obě města chystají kulturně historické projekty, které mají pomoci nejen sblížení obou obcí, ale i cestovnímu ruchu.

Menší z nich (zhruba za 300 tisíc korun) má za pomoci historického symbolického ochránce středověkých evropských měst, rytíře Rolanda, prohloubit povědomí zejména nejmladší generace o svých přeshraničních sousedech. Druhý, nákladnější (za cca 2 miliony korun) si klade za úkol obnovit drobné sochařské památky v Liberci, například ze slavné výstavy z roku 1969 Socha a město. Projekty jsou hrazeny evropskými fondy. Více zde a zde

Informace zastupitelům – situace ohledně vratky 4,7 milionu za rekonstrukci bazénu

Vleklý spor vedení města a liberecké opozice. Radnice rozhodla na základě rozhodnutí ROP Severovýchod vrátit zpět část dotace na rekonstrukci bazénu, kterou v minulém volebním období prováděla společnost Syner.

 Opozice již řadu měsíců městu vytýká, že se o peníze „nepopralo“, dokonce, že je Jan Korytář, coby odpovědný náměstek, vrátil v rozporu se zákonem. Koalice s Korytářem v čele ale namítá, že mají vyjádření příslušného orgánu, který postup města při čerpání dotace na bazén označuje jako „vykazující znaky pododného jednání“, což samozřejmě nějakou šanci na prominutí penále, o kterém opozice mluví jednoznačně ruší. Město je nyní připraveno jít do sporu a hledat viníky. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Koalice Starostů pro Liberecký kraj, ANO a ODS poprvé představí svůj rozpočet na příští rok. A pro leckoho to nebude pěkné čtení, magistrát stojí
Dnes proběhne říjnová schůze libereckého zastupitelstva. Na pořadu bude několik třaskavých bodů. Opozice zřejmě bude grilovat koalici Starostů, ANO a ODS za její přístup
Březnové zastupitelstvo nevypadá nijak nabitě, ale i tak lze dnes očekávat, že se zastupitelé střetnou u některých bodů. Půjde zejména o osud oblíbeného veseckého
Vypadá to na body nabité a možná i emotivní jednání zastupitelstva. Na programu bude odevzdání projektu autobusového nádraží Libereckému kraji, otázka bazénů ve městě,
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.