K návrhu územního plánu bylo uplatněno 700 připomínek

Sedm stovek připomínek k novému návrhu územního plánu Liberce bylo podáno na liberecký magistrát.  Od 1. března do 15. dubna navštívilo informační kancelář v budově radnice denně v průměru patnáct lidí.  Vystavené panely s podklady k návrhu nového územního plánu zhlédli zájemci také v obchodním centru Forum v dolním centru města. Sedm besed s veřejností zorganizovalo vedení statutárního města Liberec během března, každá z nich zaznamenala velkou účast.

Nejvíce se připomínky týkaly katastrálního území Vratislavice nad Nisou, celkem 107. Jedna osoba podala celkem 125 připomínek, které se týkaly pozemků na celém území města.

„Po termínu došlo 40 připomínek. Samozřejmě i jimi se budeme zabývat, protože některé mohou být přínosnými podněty,“ ujasnila náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.

V období od března do poloviny dubna mohl kdokoliv podat připomínku. Všechny podané připomínky byly zaevidovány a Odbor hlavního architekta Magistrátu města Liberec, jako pořizovatel územního plánu ve spolupráci s určeným zastupitelem, zpracovává návrh na jejich vyhodnocení.

„Už přes měsíc zpracováváme došlé připomínky. Každou individuálně vyhodnocujeme. Celý tým na odboru začne nyní kontrolovat i připomínky z předchozího návrhu, celkem tedy téměř dva tisíce,“ popisuje postup náměstkyně Karolína Hrbková.

Nejčastěji připomínky směřovaly proti vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, proti novým plochám výroby a řada připomínek se týkala ploch pro bydlení, a to jak požadavku na jejich další vymezení, tak na jejich zrušení.

„Některé připomínky se netýkají problematiky územního plánu, například požadavek na umístění dopravní značky zakazující vjezd nákladních vozidel anebo požadavek na vybudování kanalizace,“ uvádí Hrbková.

 „Jsem rád, že na tom odbor intenzivně pracuje. Rozhodně není žádoucí v harmonogramu nabírat případné zpoždění. Na polovinu června také chystám setkání se zástupci významných firem našeho regionu. Primárně se toto setkání bude týkat právě územního plánu a jeho rozvojových ploch. Město by si mělo vzít za své naslouchat potřebám podnikatelů a v rámci možností pomáhat vytvářet a udržovat pracovní příležitosti,“ řekl primátor Liberce Tibor Batthyány.

Po vyhodnocení výsledků projednání návrhu budou projektantovi Ing. Arch. Jiřímu Plašilovi předány požadavky na úpravu návrhu. Upravený návrh územního plánu bude pak znovu veřejně projednán na podzim letošního roku.

Poděkování patří základním školám, kde se březnové besedy s veřejností uskutečnily. Nový územní plán města by podle harmonogramu měl být Zastupitelstvem města Liberce projednán v květnu příštího roku.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Více než sedmdesát hostů dorazilo pokřtít na vernisáž výstavy nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, kterou pořádá
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát