Rozpočtové plánování? Ani náhodou!

Současné vedení města dokáže překvapit …. bohužel spíše negativně. Budu se dnes věnovat rozpočtovému (ne)plánování, které je obrazem nekoncepčnosti a přístupu „ode zdi ke zdi“. Posuďte sami. Na konci března 2016 předložil druhý muž města, statutární náměstek (mj. pro ekonomiku) Jan Korytář zastupitelstvu rozpočtový výhled pro roky 2016-2020. V rozpočtovém výhledu bylo (standardní formou již několik let) odhadnuto hospodaření města, příjmy, výdaje, zadlužení a atd. Výhled vždy zpracovává profesionální auditorská firma na základě podkladů, které ji vedení města dá.

Jak konstatoval finanční výbor, ve výhledu bylo několik nepřesností, jejichž vyřešení si náměstek Korytář osvojil přímo na zasedání Zastupitelstva města Liberce a výhled byl tedy konsensuálně schválen.

Ovšem už na konci května 2016 uspořádalo vedení města pro zastupitele seminář k plánované, nutné rekonstrukci městského bazénu (viz tisková zpráva města 27.05.2016). Na jednání, kde byl přítomen primátor, statutární náměstek a někteří radní, byla zastupitelům a vedoucím plaveckých oddílů prezentována hotová studie nutné rekonstrukce bazénu, která by měla začít v roce 2018 a měla by stát odhadem 350 Mil Kč ! Nijak nerozporuji potřebnost této investice, stavu bazénu jsem si vědom, jen mne překvapuje fakt, že výše uvedený dva měsíce starý rozpočtový výhled s touto investici prostě nijak nepočítá! Podotýkám, že to bude investice „za své“, bez dotací a částka je to velmi vysoká, prakticky neřešitelná. Takovou investici naše město nerealizovalo od dob stavby Arény. Pokud to vedení města myslí vážně – již letos se na tuto investici musí začít připravovat (šetřit) a v roce 2018 si město bude muset zbývající částku půjčit. Zpracování studie trvalo přes rok a v okamžiku přípravy rozpočtového výhledu již základní kontury muselo vedení města znát.

Další rozpočtové překvapení nám koncem května 2016 servíruje Změna pro Liberec, pod kterou ovšem resort ekonomiky patří. V rozpočtovém výhledu z března 2016 (konkrétně na str.27, tabulka č.7) nalezne každý čtenář rekapitulaci plánovaných příjmů 2016-2020. V položce „odvody výherní hrací přístroje“ plánuje resort ekonomiky roční příjem z hazardu ve výši 58 Mil Kč v roce 2017 a 50Mil Kč v roce 2018 a dál. Pokles oproti loňskému a letošnímu roku (cca 75 Mil Kč) je počítán na vrub účinnosti nového zákona o regulaci hazardu, který od 1.1.2017 ruší automaty v restauracích a zpřísňuje hazard obecně. V mediálních vyjádřeních hnutí Změny se konstatuje, že chtějí předložit a prosadit dlouhodobě připravovanou regulaci hazardu, která sníží příjmy městu na 20 Mil Kč ročně. To je rozdíl hned v roce 2017 …. 38 Mil Kč, v dalších letech 30 Mil Kč oproti výhledu.

Člověk nemusí být žádný velký počtář na to, aby pochopil na kolik tyto „dva proti sobě jdoucí“ nápady zatíží městkou kasu každý rok. Pokud poklesnou příjmy našemu městu o 30 mil Kč ročně a zároveň si město vezme např.10-ti letý úvěr na investici do bazénu 300 Mil Kč, selskou úvahou dojde k rozdílu 60 Mil Kč ročně, které prostě někde budou citelně chybět…. Pro ilustraci je to větší částka než roční rozpočet celé Městské Policie a nebo roční rozpočty Botanické zahrady, ZOO a Naivního divadla dohromady.

Člověk nemusí být žádný velký systematik, aby z výše popsaného pochopil, jaký chaos vládne u pana Korytáře. Dva měsíce starý rozpočtový výhled, honosně nazývaný pro roky 2016-2020, je cár papíru, kterým se prostě NIKDO neřídí ani dva měsíce po schválení.

Závěrem malé povzdechnutí. Ti z nás zastupitelů, kteří se budou ptát na to „jak chce ekonomický náměstek tyto otevírající nůžky vyřešit“ a „zdali je rozumné poté co se vedení města zbavilo příjmu z Teplárny dál snižovat příjmy“ budou okamžitě nálepkováni jako slouhové temných sil a hubitelé všeho dobra co nám Změna vymyslela.

Jiří Šolc, zastupitel města za Starosty pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nechci na Ještědu nové sjezdovky, kvůli kterým by padlo 7× víc lesa než na Novou skalku. Tohle kácení ale bezohledně prosazuje provozovatel areálu, společnost
Náměstek Jiří Šolc (ANO) a primátor Zámečník (Starostové) v aktuální zprávě straší obyvatele Liberce černými scénáři kvůli zdražujícím se cenám energie. Vedení města odhaduje,
Na tiskové konferenci libereckých radních dne 17. 8. zazněly informace o několika nových plánech a záměrech. Jelikož se toto volební období chýlí ke konci,
Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si,