O změnách v TSML

Zatímco rok 2015 byl pro TSML a.s. úspěšný, firma se po letech dostala do zisku a výrazně vzrostla i přidaná hodnota, vývoj v letošním roce tak dobrý není. TSML byly v zisku pouze v lednu, další měsíce ve ztrátě či na nule a hospodářský výsledek se v meziročním srovnání zhoršil téměř o 3 miliony korun. Na tuto situaci management společnosti nijak nezareagoval a navíc nebylo předloženo ani zdůvodnění skokového nárůstu výdajů na zimní údržbu komunikací.

Spolu s tím rostly pochybnosti členů představenstva o tom, jestli ředitel firmy, Ing. František Mohacsi, vede firmu dobrým směrem. Realizace doporučení z kontroly provedené firmou Nexia prakticky ustala, objevily se nesrovnalosti ve skladech a na jednáních představenstva jsme dokonce opakovaně vznášeli pochybnosti nad samotnou správností údajů o hospodaření společnosti. Oprávněnost pochybností následně potvrdilo přiznání ředitele, že představenstvo a rada města neobdržely údaje o výdajích na zimní údržbu odpovídající skutečnosti, prý proto, aby rada města nerozhodla o snížení příspěvku TSML.

Když jsem zjistil, že pan ředitel v podstatě falšoval informace o hospodaření, pokládal jsem za nutné obrátit se s těmito zjištěními na Radu města. Také jsem začal prosazovat odvolání pana ředitele, protože bez důvěry ve správnost a pravdivost poskytovaných údajů o hospodaření se pracovat nedá. Jeho odvolání pak podpořili 4 z 5 členů představenstva, nesouhlasil s ním M. Hron (SLK).

Samotné odvolání nicméně nestačilo k tomu, aby pan ředitel F. Mohacsi odešel. Důvodem byla jeho pracovní smlouva uzavřená ještě předchozím vedením města, která neumožňovala ukončit pracovní poměr odvoláním, ale pouze dohodou nebo výpovědí. Proto se představenstvo společnosti dohodlo s F. Mohacsim na ukončení pracovního poměru k 31. 8. 2016 dohodou, jejíž součástí bylo i vyplacení 6 průměrných platů. Druhou variantou byla výpověď, avšak s rizikem dalších sporů mezi ním a firmou, které by ve výsledku mohly pro TSML znamenat významně vyšší náklady.

V současné době probíhá výběrové řízení na nového ředitele společnosti. Výběrová komise, ve které vedle členů představenstva zasedají také T. Batthyány a J. Korytář, posuzuje sedm přihlášek a vybírá z nich nového ředitele. Hlavním úkolem nového ředitele bude dosažení úspor na subdodavatelských smlouvách v oblasti zimního čištění komunikací a letní údržby zeleně.

Představenstvo také zadalo přípravu nové smlouvy s ředitelem. Koncipujeme ji tak, aby odvolání představenstvem znamenalo ukončení pracovního poměru bez dalšího. Aby smlouva byla vyvážená, odstupné při odvolání v ní ponecháme, podobně jako dostávají odstupné v případě odvolání primátor nebo náměstci.

Pro mě byl poslední vývoj v TSML zklamáním. Po volbách v roce 2014 jsem prosazoval, aby ředitel F. Mohacsi, vybraný těsně před volbami, dostal důvěru a ve vedení TSML zůstal. Bylo to v situaci, kdy byl v daném roce již čtvrtým ředitelem, byl vybraný na základě celkem normálního výběrového řízení a TSML potřebovaly stabilizaci.

V polovině letošního roku jsme však stáli před volbou, jestli problémy nechat řešit stávajícího ředitele a spíše udržovat stávající stav, nebo jestli se odhodlat ke změně. K mému rozhodnutí prosazovat výměnu ředitele přispělo především zjištění záměrně zkreslovaných údajů o hospodaření. Takové jednání je zcela mimo hranice toho, co jsem ochoten tolerovat a kde jsem ochoten dávat příležitost k nápravě chyb. Lhát se zkrátka nemá.

Je jasné, že se odvolání ředitele neobešlo bez emocí a bouřlivých diskusí. Jednak je před volbami a navíc změnu provádíme v době, kdy firma není v evidentním průšvihu. TSML mají dostatek finančních prostředků na pokrytí provozního financování i investic a výsledky hospodaření jsou stále lepší než byly v letech 2013-2014.

Nehledě na to, že kdybychom k odvolání ředitele nepřistoupili, zcela jistě by za čas vystoupili ti stejní lidé a kritizovali by nás, že společnost nefunguje a my jsme ve funkci ponechali ředitele i přes to, že jsme věděli o nesrovnalostech ve vykazovaných výsledcích hospodaření. Proto chápu odvolání ředitele a hledání nového především jako příležitost pro TSML i pro město Liberec, jak firmu posunout zase o něco dále.

Jaromír Baxa
Zastupitel za Změnu pro Liberec a předseda představenstva TSML a.s.
(Upravená verze článku vyjde v zářijovém vydání městského zpravodaje)

Poznámky
Hospodářský výsledek za leden až červenec: 2014: -3.86 mil. 2015: 4,21 mil. 2016: 1,33 mil.

Výsledky 2015 ve srovnání s rokem 2014: Provozní zisk vzrostl z -2,8 mil. Kč na 2,3 mil. Kč; celkový výsledek hospodaření vzrostl z -3,3 mil. na 0,98 mil. Kč; přidaná hodnota vzrostla z 67,6 mil. Na 77,9 mil. Prodej rekreačního střediska na Branžeži znamenal příjem pro TSML ve výši 1.9 mil. Kč, proti mimořádnému příjmu stojí i mimořádný výdaj na audit hospodaření ve výši cca 800 tis. KčK jakému posunu v TSML mezi roky 2014 a 2015 došlo? Z těchto čísel je zřejmé, že zlepšení hospodaření nebylo způsobeno pouze prodejem majetku.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není