Autobusová komedie omylů pokračuje

UOHS vydal další ze série rozhodnutí v zakázce na autobusovou dopravu. Ve svém nejnovějším rozhodnutí z 19.9. UOHS potvrdil a učinil pravomocným své rozhodnutí z prosince 2015. V něm úřad rozhodl, že zadávací dokumentace na tento tendr sice byla v pořádku, ale že Rada kraje udělala řadu banálních a snad i záměrných chyb při jejím vyhodnocování. Tyto chyby z léta 2014 znamenaly více jak dvouleté průtahy ve vyhodnocování zakázky, poškodily kraj o desítky milionů ročně a nejspíše způsobily, že celá desetiletá zakázka i přes současné rozhodnutí UOHS nakonec skončí tak říkajíc u ledu.

Pro pochopení celé situace je dobré vrátit se ke krokům Rady Libereckého kraje z léta 2014 a k rozhodnutí UOHS z prosince 2015. To je k dispozici na webu Libereckého kraje, i s celkem trefným shrnutím situace v důvodové zprávě:

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:336221

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:336222

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:336223

O co v  rozhodnutí šlo: UOHS posuzoval kroky kraje z léta 2014, kdy Liberecký kraj vyloučil firmy koncernu Icom ze všech tří částí zakázky a Busline z oblasti Východ. O tom, že kroky kraje fakticky znamenaly zrušení zakázky jsem tehdy psal víckrát, stejně jako o tom, že situace nejvíce vyhovuje stávajícím dopravcům, kteří jezdí za vyšší ceny, než které vzešly ze soutěže.

http://nasliberec.cz/jaromir-baxa/zakazka-na-zajisteni-autobusove-dopravy-jiz-byla-fakticky-zrusena.php

http://nasliberec.cz/jaromir-baxa/vyrazeni-busline-jen-jako-zasterka.php

Následně Rada kraje rozhodnutí hodnotící komise zrušila, ICOM a v oblasti Východ i Busline vrátil do hry. Při zrušení však neudělala ale jeden zásadní krok. Rozhodnutí komise je možné zrušit jen v případě, že zadavatel považuje rozhodnutí komise za nezákonné, a pak je jeho povinností předat posuzování nově jmenované komisi. Rada kraje však rozhodla, že zakázku dále vyhodnotí stejná komise jako před tím a původní hodnocení za nezákonné prohlášeno nebylo.

Již tehdy jsme upozorňovali, že zvolený způsob není v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a že tímto postupem jen rostou rizika průtahů v zakázce. Můžeme se dohadovat, proč Rada kraje tato rozhodnutí přijala. Normálně úředníci evidentní procedurální chyby dál nepustí. Nakolik hrály roli zákulisní dohody můžeme jen spekulovat, je však celkem jednoduché najít ty, kterým tyto průtahy vyhovují. Jsou jimi především stávající dopravci, kterým rada i zastupitelstvo přikleply pokračování zakázek nejméně do roku 2017. UOHS toto prodloužení smluv nedávno potvrdil.

K průtahům opravdu došlo. Kroky Rady LK z léta 2014 napadla firma Busline, a to v tom smyslu, že neměla být vrácena zpátky do hry, když se proti vyloučení na rozdíl od ICOMu neodvolala. Tato stížnost se však týkala pouze části Východ. Na UOHS však již tehdy byla stížnost Bítešské dopravní společnosti na zadávací podmínky jako celek, a existence této druhé stížnosti nyní UOHS posloužila k tomu, aby Úřad prověřování zakázky spojil a posuzoval všechny kroky zadavatele v zakázce, nejen ty, na které byly stížnosti.

K rozhodnutí došlo více jak po roce, v prosinci roku 2015. UOHS zcela nepochopitelně rozhodl v různých oblastech Libereckého kraje odlišně, přestože Rada kraje zvolila naprosto stejný postup ve všech částech kraje.

V oblastech „Západ“ a „Sever“ UOHS vrátil zakázku do momentu, kdy hodnotící komise rozhodla o vyloučení firem z koncernu ICOM. UOHS konstatoval, že kraj postupoval nezákonně, když rozhodnutí hodnotící komise zrušil a neoznačil předmětné rozhodnutí za nezákonné. Paradoxně toto rozhodnutí po UOHS nikdo nechtěl a tato zakázka patří mezi těch několik málo, které UOHS přezkoumal bez toho, že by si stěžoval někdo z vyloučených uchazečů.

Naopak v oblasti Východ, kde si na postup kraje stěžovala firma Busline, nechal nechal UOHS identické kroky Libereckého kraje v platnosti.

Proti rozhodnutí se následně odvolala jak Bítešská dopravní, tak Busline, díky tomu Liberecký kraj nepřistoupil k vyhodnocení zakázky, protože by stejně smlouvy nemohl uzavřít. UOHS na vyřešení této stížnosti potřeboval další rok a nyní své rozhodnutí z prosince 2015 potvrdil. Navzdory absurditě, že stejné kroky stejného zadavatele posoudil ve třech částech jiným způsobem.

Ve svém důsledku kroky vedení Libereckého kraje z léta 2014 a podivný přístup UOHS se směsí průtahů i překvapivé iniciativy způsobily více jak dvouletý průtah ve vyhodnocení dopravní zakázky. Během těchto dvou let Liberecký kraj přišel o desítky milionů korun díky tomu, že nabídky z tendru na desetiletou zakázku byly mnohem výhodnější než ceny, za které jezdili a jezdí stávající dopravci.

Tato dvouletá prodleva navíc znamená, že se blíží uplynutí lhůty, po kterou byly nabídky dopravců závazné. Po 31.12.2016 již firmy nejsou nabídkami vázány, mohou se bez jakýchkoliv problémů rozmyslet a smlouvy s krajem neuzavřít. Pro Liberecký kraj to proto znamená, že mu dobré vysoutěžené podmínky utečou nadobro.

Co bude následovat nyní, není zřejmé. Není jasné, jestli rozhodnutí UOHS nebude napadeno u soudu pro zjevnou nesmyslnost. I když nebude, není jasné, jak se Liberecký kraj k vyhodnocení zakázky postaví, jestli vyhodnocení stihne do 31.12.2016, jestli rozhodnutí opět někdo nenapadne u UOHS či u soudu, ani to, jestli dopravci, kteří ve výběrovém řízení uspěli, s Libereckým krajem smlouvu uzavřou. Snad proto se již připravuje nové zadávací řízení na dalších deset let, viz http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:373876. Tak jako už kolikrát, události dalších týdnů napoví, jak se věci nejspíše mají.

Jaromír Baxa, krajský zastupitel Změny pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není