22. Září, 2016

„Chráníme veřejné peníze.“ Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou organizací v našem regionu, které se věnovalo protikorupční aktivitám. Čím se zabýváme? analyzujeme vybrané veřejné zakázky a poukazujeme na možné manipulace sledujeme vybrané kauzy a snažíme se vyčíslit škodu, která…

22. Září, 2016

            Tento web provozuje: Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec IČ: 02586894 Společnost je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. O 516 www.ipur.cz   Adresa redakce: Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Tel.: 773 464 373…

22. Září, 2016

Postup při plnění úkolu získávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o platech vedoucích pracovníků organizací zřizovaných a vlastněných městy a magistráty Libereckého kraje a o měsíčních odměnách členů statutárních a dozorčích orgánů v nich a o měsíčních odměnách politiků – členů představenstva nebo dozorčí rady v soukromých společnostech…

22. Září, 2016

Proč jsme se zaměřili na tuto oblast? Jedná se o oblast nakládání s veřejnými prostředky. Zajímali jsme se s použitím metody zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o platy vedoucích úředníků obecních úřadů a magistrátů, kteří jsou placeni z veřejných peněz a jsou při výkonu svého povolání zodpovědní občanům. Plat těchto úředníků se skládá z tarifní části,…

22. Září, 2016

UOHS vydal další ze série rozhodnutí v zakázce na autobusovou dopravu. Ve svém nejnovějším rozhodnutí z 19.9. UOHS potvrdil a učinil pravomocným své rozhodnutí z prosince 2015. V něm úřad rozhodl, že zadávací dokumentace na tento tendr sice byla v pořádku, ale že Rada kraje udělala řadu banálních a snad i záměrných chyb při…

22. Září, 2016

TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):…