23. Září, 2016

1. Jaký je rozpočet Vaší senátorské kampaně v Kč? 700 tisíc korun českých. 2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně? 500 tisíc vlastní prostředky, 200 tisíc hnutí Ano.  3. Na co budou převážně prostředky použity? Billboardy, internetová kampaň, Facebook, výlepové plochy, kontaktní kampaň,  4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde…

23. Září, 2016

Krajské protikorupční pracoviště o.p.s. spustilo obnovený web Náš Liberec, kde se můžete dočíst kompletní informace k volbám do Libereckého kraje a senátu. Vedle těchto informací zde můžete najít, jaké byly odměny vedoucích úředníků v jednotlivých obcích Libereckého kraje KPKP o.p.s. připravilo pro občany Libereckého kraje přehledné informace k volbám. Na nově upraveném webu www.nasliberec.cz…

23. Září, 2016

Další debatu s kandidáty do zastupitelstva Libereckého kraje uspořádal deník Blesk, a to přímo v prostorách horského hotelu na Ještědu. Účastnili se jí zástupci politických stran, kteří by se , dle průzkumu, který si deník Blesk zadal, dostali do krajského zastupitelstva. Pozvání k debatě přijali Lidie Vajnerové (NBvLK), Jitka Volfová (ANO), Martin Půta (Starostové…

23. Září, 2016

1. Jaký je rozpočet Vaší senátorské kampaně v Kč?  600.000 Kč  2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?   Půjčky a dary od příznivců  3. Na co budou převážně prostředky použity?   Na noviny, brožuru na rozdávání, polep autobusů, plakáty, lampostery, web a reklamu na facebooku.  4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.