16. Listopad, 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), jehož prostřednictvím má vymezené území šanci čerpat v letech 2016 – 2023 z evropských fondů až 2,6 mld. korun. Během hodnocení nedošlo ke změnám, které by ovlivnily priority IPRÚ, financovatelné aktivity či finanční alokace IPRÚ předložené v původním dokumentu….

16. Listopad, 2016

Minulý týden to vypadalo, že oblíbený liberecký Ekopark, který vznikl v sousedství fotbalového stadionu U Nisy možná skončí. Důvodem bylo neschválení změny územního plánu, která by legalizovala drobné stavby, které zde vznikly, slouží veřejnosti, ale jsou zároveň v rozporu s územním plánem. Nakonec se ale zachování Ekoparku rozhodli, a to i díky reflexi reakcí…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.