Karolína Hrbková: Územní plán mohl být do roka hotový

Rozhovor s odvolanou náměstkyní primátora Karolínou Hrbkovou ze Změny pro Liberec o územním plánu a důvodech jejího odvolání.

Proč jsi vlastně prosazovala přepracování územního plánu, které ho prodloužilo?

Protože jsme jako Změna přišli s koncepcí,  která získala u voličů největší podporu. Ve zkratce jde o to, že Liberec je město sevřené mezi hřebeny a má do budoucna jasně vymezený prostor, kde se může rozvíjet. Nemůžeme si tak dovolit „plýtvat“ místem při nové výstavbě a zároveň musíme zachovat prostor pro život = životní prostředí. Bylo nutné zajistit rovnováhu mezi zastavitelným a nezastavitelným, která v Rutkovského ÚP chyběla, a chránit tak veřejný zájem.

Často skloňuješ veřejný zájem – ale co to vlastně je?

Nejlíp to asi uvedu na příkladu – máme sídliště, kde žijí tisíce lidí. Vedle sídliště je louka, která tam vždy byla a všichni lidé ze sídliště tuto louku využívají pro sport a rekreaci. Jednoho dne louku, která je nezastavitelná, koupí soukromník a chce změnit územní plán a louku zastavět. Argumentuje tím, že na to má jako vlastník pozemku právo a že lidi chtějí bydlet v domku se zahradou. Veřejný zájem pro mě je ta louka, kterou využívají tisíce lidí.

Minulé vedení přitom tvrdilo, že ÚP byl před dokončením.

Nemohl být, protože nesouhlasila Krajská hygienická stanice. Kvůli tomuto stanovisku jsem musela nechat přepracovat dopravní model města a nechat jej hlukově posoudit, což je časově náročné. Také návrh ÚP postrádal územní studii zeleně, která byla podmínkou pro jeho vydání ze strany zastupitelstva města a dotčených orgánů.

Proč tedy došlo k takovému zdržení územního plánu, které primátor i opozice uvedli jako důvod tvého odvolání?

Stavební úřad záměrně neposkytoval data důležitá pro práci na tvorbě nového ÚP nebo předaná data neměla dostatečnou vypovídající hodnotu, na což pořizovatel i zpracovatel ÚP opakovaně upozorňovali. V podkladech k ÚP jsme nalezli  desítky staveb, které liberecký stavební úřad povolil v rozporu se zákonem a platným územním plánem.

Málo se ví, že ses pokoušela prosadit odvolání vedoucího stavebního úřadu, pana Šimka. Co byly hlavní důvody?

Stavební úřad v Liberci se stal všemocným a všehoschopným. Jeho rozhodnutí byla mnohoúčelová, mnohdy v rozporu se zákonem nebo územním plánem a dělo se to mnoho let. Nedá se to podle mne změnit bez personálních změn na vedoucích postech úřadu. Primátor ale  nad vedoucím stavebního úřadu Miroslavem Šimkem drží ochrannou ruku.

 Nějaké konkrétní příklady?

Tak třeba obchodní dům Plaza na Šaldově náměstí stojí v nezastavitelných plochách zeleně. Dalšími zajímavostmi jsou např. stavby umístěné v trase plánované komunikace (), kdy jsme museli hledat nové trasování komunikace. Život nám komplikovaly i desítky černých staveb. Všechny tyto skutečnosti nás hodně zpomalily – museli jsme se jednotlivými stavbami zabývat a rozhodnout, jak budou v novém územním plánu zaneseny.

V diskusích někteří tvrdí, že jde hlavně o lobbying majitelů pozemků, kteří je budou chtít přeměnit na stavební

Toho se nebojím, úředníci se nedají jen tak zlomit a také já osobně mám detailní přehled o všech lokalitách a případné změny budu pečlivě sledovat.

A co říkáš ke svému odvolání?

Pokud to bylo něčí manažerské a lidské selhání, tak primátora. Pokud chcete odvolat úředníka, musí nejprve dostat tzv. vytýkací dopis. Ani referenta nelze jen tak odvolat z hodiny na hodinu.  Způsob, který primátor zvolil, byl zbytečný, mohli jsme se domluvit. Ale z druhé strany k tomu chyběla vůle…

Co chystáš dál?

Dám si pauzu, 20 dnů dovolené, a pak se uvidí. Jsem profesí zahradní architektka, chtěla bych se věnovat veřejné zeleni, parkům, systému zeleně, ideálně na městě, teď bych na to měla bez územního plánu mnohem více času. Dovoluju si tvrdit, že k tomu mám větší odborné předpoklady, než náměstek Kysela z ANO, kterému by to chtěl primátor převést. O tom ještě povedeme koaliční jednání. Územní plán je před dokončením a jeho případné změny nezůstanou bez povšimnutí. Obávám se tak hlavně o veřejnou zeleň, kde jsem za dva roky odvedla mnoho práce, která začínala být postupně vidět.

Děkuji za rozhovor.

 

Tiskový materiál ZpL

Subscribe
Upozornit na
89 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí