Anketa mezi politiky: má zástupce Liberce jednat se sudetskými Němci?

Téma německých obyvatel odsunutých po válce je pro někoho stále aktuální i palčivé, ač se již jedná převážně o starší generaci. Také postoje české většiny se mění a je čím dál hlasitěji slyšet volání po smíru a partnerském přístupu. Před několika dny navštívil náměstek Jan Korytář (Změna pro Liberec) sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, kam byl pozván. Jaké jsou reakce zástupců stran, které získali důvěru voličů pro práci v libereckém zastupitelstvu? Jedná se o správný krok vedení města?

Kateřina Absolonová, Změna pro Liberec

Pokud byl zástupce města pozván, považuji za správné, že se akce v partnerském Augsburgu zúčastnil. Po 72 letech od konce války je třeba hledat společnou řeč a ne stavět bariéry. A je dobře, že v průběhu akce byla otevřena i konkrétní témata k řešení.

Libuše Vítová, exANO

Odpověď nedodala.

Jan Berki, Starostové pro Liberecký kraj

Odpověď nedodal.

Lenka Kadlecová, ČSSD

„Po roce 1990 nastal v Sudetoněmeckém krajanském sdružení výrazný posun. Od této doby dochází k setkávání jak na komunální, tak i vládní úrovni. V Liberci žilo na konci války v roce 1945 převážně německé obyvatelstvo, které bylo odsunuto do Německa a i tito lidé byli základem Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Dnes již těch, kteří dříve žili v České republice je málo, ve sdružení jsou převážně jejich potomci a ti chápou poslání sdružení v něčem jiném, než jejich předci.

Nevidíme nic špatného na tom, když představitel našeho města navštíví jejich setkání. Jsme ve společné Evropě, existuje společný pohyb občanů jednotlivých států EU a je zcela normální, že se občané jednotlivých států vzájemně setkávají, rozvíjejí kulturní, společenské a hospodářské vztahy na rovnoprávné úrovni. Je tedy již na čase opustit rétoriku o zlých a hodných, je na čase spíše uvádět dobré příklady a být skutečnými Evropany.“

Dana Lysáková, KSČM

„Na Sudetoněmeckých dnech nemá žádný český politik co dělat. Ani Hans Korytar

Účast náměstka J. Korytáře jako politika je nepřijatelná.  Tím oficiálně legitimizoval pozitivní přístup Statutárního města Liberce k Sudetoněmeckému sdružení a to v době neblahého výročí vypálení Lidic.  Sudetoněmecký landsmanšaft je spolek, a nikoli vláda nějakého města či země, tudíž je nepatřičné s ním jednat na úrovni obce či státu. J. Korytář zde mohl vystupovat maximálně jako šéf svého občanského sdružení Čmelák… Projevil avizované mosty i svoji účastí na oficiálním aktu v Lidicích?

Stejně nepřijatelné je případné organizování sudetoněmeckých dní v Liberci či vytváření jednostranné expozice.

Jsou toto skutečné priority zadluženého Liberce a rozpadlé koalice? Nepřijatelné jsou představy revanšistických organizací, a zejména máme velké výhrady k těm českým občanům, kteří jim jdou na ruku. Nemůžeme souhlasit s jakýmkoli zpochybňováním Benešových dekretů či závěrů o poválečném uspořádání z Postupimi, včetně opakovaných snah o omluvy za tzv. vyhnání, jak se zaměňují pojmy.  Zaměňování odsunu za vyhnání je lživé přepisování dějin.  Odsun sudetských Němců nelze oddělit od jejich předchozího přihlášení se k občanství třetí říše, a tím i od jejich podílu na Mnichovu a posléze i na okupaci naší země. Vstřícnost k revanšistickým organizacím, jako je Sudetoněmecký landsmanšaft, považujeme za zcela nepřijatelnou. Jde o vědomou podporu kroků, poškozujících zájmy současného českého státu i jeho občanů.“

Ondřej Červinka, ODS

Odpověď nedodal.

Zora Machartová, nezávislá

Je to jednoznačně pozitivní krok, že město mělo svého zástupce na takto významné akci. Vzájemné setkávání a budování dobrých vztahů je jediným možným nástrojem k zakopání příkopů minulosti a mostem k budoucnosti vzájemné rovnocenné spolupráce.“

František Gábor, TOP 09

Na služební cestě.

Subscribe
Upozornit na
36 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecký kraj má od města vypůjčený školní areál v Zeyerově ulici. Syner tam pro něj bude za 160 milionů stavět školu a hejtman kraje
V souvislosti s odsouzením bývalého zastupitele za ANO Pavla Šulce, který byl v dopravním podniku uplácen stínovým majitelem společnosti BusLine Jiřím Vařilem, se minulý
V zatáčce u libereckého lomu, na ulici Kunratická, byl instalován pomník připomínající nacistickou bestialitu v našem městě v letech 1938-1945. V místě byl pracovní
Fakulta umění a architektury Technické univerzity Liberec, město Liberec i Liberecký kraj si zítra připomenou sto let od narození významného českého architekta, jehož život