O Liberecké paralýze

V minulých měsících se na mnoha místech propírá koaliční krize na liberecké radnici a např. Ondřej Červinka psal o tom, jak je Liberec touto koaliční krizí již delší dobu paralyzovaný. V mnoha ohledech s ním musím souhlasit. Dobrým odrazem stavu liberecké politiky jsou jednání zastupitelstev, která se vlečou dlouhé hodiny. Přitom se nezdá, že by důvodem dlouhých jednání byla snaha nalézt lepší řešení – velmi často není výsledkem diskusí vůbec nic. Materiál je stažen, nebo jednoduše není schválen a jen velmi výjimečně je schváleno nějaké jiné řešení.

Stav, kdy není schváleno vůbec nic, se bohužel netýká jen nějakých maličkostí. V květnu takto zhavaroval materiál, který měl dát vedení města mandát pro jednání s teplárnou, neschválil se projekt revitalizace Pivovarských rybníků a nebo např. výkup hráze veseckého rybníka Tajch, aby vůbec mohla začít příprava jeho rekonstrukce. Podobný osud měl již dříve první materiál radních Změnu pro Liberec, který měl řešit neuspokojivé vnitřní fungování radnice.

Těžko ale svalovat vinu jen na současnou koalici Změny pro Liberec a zastupitelů zvolených za ANO, podle mého jsou za současnou situaci jsou do nějaké míry zodpovědni všichni zastupitelé.

Z opozice jsou často vyčítány nepříliš dobře připravené podkladové materiály. Jenže takové tu byly a jsou dlouhá léta, konec konců jeden ze soudů se zastupiteli kvůli špatně připravenému prodeji má své kořeny ještě v dobách primátora Jiřího Kittnera. Má smysl poukazovat na nekompletní nebo nejasná usnesení, navrhovat jiný způsob zpracování materiálů, ale je potřeba jasně říct, že bez jisté míry velkorysosti se prostě neobejdeme, protože bychom neschválili nikdy nic. Zlepšení může přinést podle mě až dlouho odkládaná změna fungování radnice, spolu s nezbytnou personální obměnou některých klíčových pozic.

Argument, že všechno má vyřešit koalice a na zastupitelstvo předkládat materiály v lepší podobě, také nepomůže. Otevřené neshody jsou v koalici již dlouho, minimálně celý minulý rok, a jejich nejviditelnějším projevem bylo odvolání Karolíny Hrbkové z funkce náměstkyně. Platnost koaliční smlouvy však již byla ukončena i formálně, proto se již o koalici nedá mluvit. Neexistuje také žádná formální překážka k tomu, aby byla vytvořena koalice nová. Přestože různá jednání o nějaké nové koalici probíhají již několik měsíců, žádnou jinou koalici opírající se o 20 zastupitelů se zatím vytvořit nepodařilo. To je ten pravý důvod, proč ve vedení města stále zůstávají Změna pro Liberec a ANO. Svým způsobem si na sebe zbyly.

Samozřejmě je nikdo nenutí ve vedení města zůstávat. Odejít a nechat město bez vedení, jak někteří navrhují, však není samo o sobě řešením. Někoho ve vedení města potřebujeme – už jen kvůli zajištění běžného chodu města. Musí se podepisovat smlouvy, musí se zajistit pokračování prací na investičních projektech, musí se schvalovat veřejné zakázky a mnoho dalších formalit, které město udržují v chodu. Navíc je Liberec v situaci, kdy druhý nejdůležitější člověk na radnici, tajemník jako šéf úřadu, je v pracovní neschopnosti a svou funkci prakticky nevykonává. Odejít z funkcí bez jejich předání a zajištění chodu města by vůči městu nebylo příliš odpovědné. Naděje, že by šlo o krok, který by současnou situaci odblokoval, je poměrně malá.
Přesto dosavadní vyjednávání něco přinesla. Je zřejmé, že trvání na striktních požadavcích ničemu nepomůže, situaci bude spíše blokovat. Také je zjevné, že ani jedna ze stran nemá nyní sílu strhnout výsledek jednání na svou stranu. Ochota ke kompromisu hlavních hráčů je však stále ještě příliš malá než aby to stačilo k vyjednání lepšího vedení města, než máme teď.

Subscribe
Upozornit na
103 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jsou tu další Tři otázky pro Jana Šebelku. Tentokrát jsme se ho zeptaly na rozjetou výstavbu sídliště v nejcennější liberecké zóně, kterou realizuje firma
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.