Zastupitelé jdou v otázce Ještědu na ruku TMR a proti aktuálním varováním

Zastupitelé schválili v listopadu 2017 návrh k pořízení změny územního plánu, která má jít na ruku Igoru Rattajovi v otázce ještědského areálu. Před navrhovanými změnami ale přímo varuje materiál, který si sami zastupitelé schválili v roce 2014. V ohrožení je hydrologický systém, hrozí půdní eroze , poškození ekosystému i života obyvatel.

Plánované rozšiřování sjezdovek na Ještědu a další úpravy zdejšího areálu i terénu nemusí jít tak hladce, jak si část vedení liberecké radnice myslí a přeje. Ač byl schválen  návrh ke změně územního plánu, která jde vstříc novému investorovi, celý proces může narazit na regulace a zákazy z roku 2014. Ty byly schváleny kvůli možnému ohrožení života obyvatel i ekosystému na ještědském hřbetu.

Na sklonku minulého roku liberečtí zastupitelé schválili pronájem lyžařského areálu na Ještědu slovenské firmě Tatry Mountains Resorts (TMR) , která patří finančníkovi Igoru Rattajovi na 20 let (respektive 10 a 10). Celý proces předání městského areálu provázel mohými kritizovaný netransparentní způsob této faktické privatizace, který zaštiťoval zejména primátor Tibor Batthyány (zvolený za ANO). Smlouvy s TMR se tesaly ještě během jednání zastupitelstva, což podtrhovalo samotnou chaotickou formu celé akce.

Zároveň s dlouhodobým pronájmem areálu na Ještědu do rukou TMR byl schválen podnět zastupitelstvu, aby se zabývalo návrhem na pořízení nové změny územního plánu, která by šla vstříc přáním nového investora a skrze výrazné zásahy na Ještědu celkem masivně rozšířila zdejší areál.

Problém je v tom, že návrh změny územního plánu je v přímém rozporu s již schválenou změnou územního plánu z roku 2014 a dokonce jasně překračuje limity, před kterými tato změna územního plánu z roku 2014 varuje.

Pokud by byla schválena změna územního plánu tak, jak si přeje nový investor TMR, mohlo by na Ještědu dojít k závažným jevům, jako jsou eroze, ohrožení hydrologického systému, dopravní kolaps či světelné a hlukové znečištění. To vše by mělo, podle schváleného materiálu města z roku 2014, výrazně negativně ovlivnit životy obyvatel Liberce i celý ekosystém na Ještědu. Přesto se s něčím takovým počítá.

V 66. změně územního plánu z roku 2014, pod kterou je podepsána tehdejší primátorka Martina Rosenbergová (ČSSD) a náměstek Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj) se jasně píše, že tehdy schválený koncept rozvoje areálu nabízí maximální možné využití potenciálu lyžařského areálu Ještěd. Současná navrhovaná 99. změna (se symbolicky převrácenými číslovkami) jde jasně proti tomu.

I v aktuální změně územního plánu se počítá s rozšířením sjezdovek na  Skalce, v celkové míře cca 8,6 ha. Proti tomu se ale byla počítána jako kompenzace, která má zabránit erozi a kolapsu ekosytému, zalesnění nové plochy zhruba o rozměru 2,9 ha. V novém návrhu, pro který často hlasovali titíž zastupitelé, ale taková podmínka chybí.

Před neuváženým odlesňováním ve větší míře varuje aktuální změna územního plánu také kvůli zásadnímu ohrožení hydrologického systému na Ještědu, který může mít rovněž nepříznivý dopad nejen na zdejší ekosystém, ale i na život obyvatel pod ním.

Stejně tak dotčené orgány v roce 2014 požadovaly zákaz většího odlesnění z důvodů hrozících polomů stromů, které by připravily vlastníky lesů (město, stát, soukromí vlastníci) o nemalé části vzrostlého porostu a přímo ohrozily majetky a životy obyvatel.

Platná 66. Změna povoluje také osvětlení na sjezdovkách pouze v rozmezí  večerní18-21 hodiny. Důvodem je negativní vliv světelného, ale i hlukového znečištění nejen na zdejší faunu a flóru, ale i na místní obyvatel. V novém návrhu by ale slovenský investor měl dostat, co se nočního osvětlení lyžování týče, podstatně volnější ruku.

I stávající platná změna upozorňuje, že rovněž není dostatečně vyřešena dopravní situace. Tou se ale nový návrh nezabývá a lze tak počítat se značně se zhoršující dopravní situací pod Ještědem, která bude zapříčiněna rostoucím počtem návštěvníků – ulice České mládeže, která je přetížená již dnes, by se stala hlavním přivaděčem dopravy na Ještěd.

Vedle toho stávající změna územního plánu varuje, že práce nad rámec schváleného – se kterými počítá primátorem Batthyánym navrhovaná změna územního plánu, nenávratně poničí krajiný ráz a negativně zasáhne faunu i flóru.

Za zmínku také stojí skutečnost, že původní a v roce 2014 schválená 66. Změna územního plánu se vším posouzením navrhovaných vlivů v horizontu 25ti let vznikala téměř 4 roky. Primátor a další zastupitelé (z nichž sami někteří podpořili původní materiál, který je s aktuálním návrhem v jasném rozporu) ale chtějí novou územní změnu, která dosavadní regulativy a varování popře, schválit co nejrychleji.

Suma sumárum: 66. změna územního plánu byla schválená jako maximální možný rozsah aktivit na Ještědském hřebeni. Při překročení v ní nastavených parametrů dle orgánů ochrany životního prostředí  hrozí zmíněné negativní jevy. Jako kompenzační opatření bylo nařízeno zalesnění některých jiných cest a propojek. Změna se týkala pouze městských pozemků, a i přes to trvala 4 roky. Během jejího vzniku podaly orgány ochrany závazná stanoviska, která by měli sami ctít i v letech následujících. 99. změna se týká mnohem většího území, které zahrnuje i pozemky jiných vlastníků.

Nelze předpokládat, že bude rychlejší než změna 66. Navrhovaná změna územního plánu pak má být dle zákona vydána do roku 2020, což budí značné obavy, zda se to dá stihnout. Zarážející je také obrat některých zastupitelů, kteří před necelými čtyřmi roky hlasovali zcela jinak než dnes.

 

 

Subscribe
Upozornit na
46 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Další dějství absurdního dramatu kolem miliardové zakázky na liberecký bazén přijde daňové poplatníky na 1,8 milionu korun. Tolik bude stát posouzení, které město zaplatí
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi