Dům postavený ze lží

Kauza domu na Papírovém náměstí není již pouze o architektuře a respektu k významné centrální části Liberce. Nyní v ní převážili lži a manipulace ze strany úředníků, politiků i samotného investora. Pojďme si celou tuto vylhanou frašku kompletně proběhnout.

Dějství první: Nové vedení liberecké radnice

Dům na Papírovém náměstí má územní rozhodnutí platné do července 2015. Investor si před uplynutím této lhůty podal žádost o jeho prodloužení. Pro toto prodloužení potřebuje souhlas města jakožto vlastníka pozemní komunikace, na kterou se má dům připojit (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích).

Ve vedení liberecké radnice sedí ovšem nová rada složená ze Změny pro Liberec a hnutí ANO. Toto vedení chce k rozvoji města přistupovat citlivěji než jejich předchůdci. Monoblok o 6 nadzemních podlažích a více než 100 bytech se jim v subtilní a rostlé struktuře zástavby kolem Papírového náměstí nezdá. Využívá tak svoje kompetence k udělování souhlasu k připojení na pozemní komunikaci a umístění domu v předložené podobě odmítá. Rozhodnutí radních respektuje i Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta, který jasně deklaruje, že město má právo svůj názor v čase změnit. A od vydání původního územního rozhodnutí uplynulo už 7 let. Radní Martin Čulík z ANO hlasitě přitakává, dům se mu zdá příliš velký.

Investor se i tak snaží prodloužení územního rozhodnutí dosáhnout. Na pochybně fungujícím Magistrátu města Liberec dokonce dosáhne obnoveného souhlasu silničního správního orgánu. Avšak rada města se odvolá a krajský úřad toto rozhodnutí zruší. Krajský úřad zcela jednoznačně vysloví tento názor:

„Vlastníkovi pozemní komunikace nemůže být odepřena možnost chránit svá vlastnická práva v řízení o připojení pozemní komunikace.“ (Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 561/2016 KULK 38342v/2016/280.9/Ce ze dne 23.6.2016, str. 5.)

Dějství druhé: Primátor utržený ze řetězu

Tibor Batthyány a celá jeho liberecká buňka hnutí ANO dostala vyhazov ze strany. Jejich politická budoucnost je nulová, a tak se stal jejich jediným zájmem na liberecké radnici urvat co se dá. Primátor svévolně zakládá vlastní Radu architektů, do jejího čela staví svého přítele Josefa Smutného, který se nezdráhá lhát o své kvalifikaci a zkušenostech, aby bylo jeho jmenování aspoň trochu obhajitelné. Na projednání u Rady architektů zve primátor investora domu na Papírovém náměstí.

Plán je jednoduchý. Použijeme vyjádření Rady architektů jako alibistickou zástěrku k tomu, abychom mohli k úplně stejnému domu změnit názor. Jenže jak architekty přesvědčit, když ten dům svým objemem, výškou i umístěním je prostě v této lokalitě špatně? Je nutné jim říct, že o objemu, výšce a umístění domu už nemá cenu vůbec se bavit, protože dům má platné územní rozhodnutí. Rada architektů následkem toho vyplodí sterilní vyjádření, ve kterém investorovi doporučuje, aby upravil fasády a balkony.

Dějství třetí: Přeběhlík Ivan Langr nalítl jako malý kluk

Dům se vrací opět na jednání Rady města v dubnu a květnu 2018. Nezměnila se na něm ani čárka. Nicméně s poukazem na vyjádření Rady architektů otáčejí všichni její členové z bývalého ANO, včetně Martina Čulíka, v jehož očích se dům pravděpodobně nějak záhadně zmenšil. Na dubnovém jednání k tomuto domu předvádí obdivuhodný veletoč i Petr Kolomazník, když tvrdí, že by se dům měl odsouhlasit, neboť má platné územní rozhodnutí. A to proto, že v roce 2015 před uplynutím jeho platnosti podal investor žádost o stavební povolení (str.3). Jeho výklad stavebního zákona je kuriózní, protože v § 93 odst. 4 stavebního zákona se píše toto:

„Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení.“

Ano, takhle přímo od plic se na jednání Rady města lhalo. Bohužel na Ivana Langra to stačilo. Ten si na konci roku 2017 vyhodnotil, že jeho politická kariéra má zjevně lepší perspektivu v jiných stranách, než je Strana zelených. Vystoupil z klubu Změny pro Liberec, místo náměstka si ovšem ponechal a opakovaně začal politice Změny škodit. S odvoláním na zmanipulované vyjádření Rady architektů dodal radním z exANO klíčový hlas a souhlas s domem na Papírovém náměstí byl na světě.

Dějství čtvrté: Co bude dál?

Souhlas Rady města nyní investor okamžitě využije k tomu, aby si zajistil kladné rozhodnutí silničního správního orgánu. S ním snadno dosáhne na stavebním úřadu prodloužení územního rozhodnutí. Na nějaké spisky od Rady architektů o tom, že by měl upravit fasádu, se zvysoka vykašle. Nyní už město i s jeho Radou architektů k ničemu nepotřebuje, neboť město už nemá žádné přímé kompetence podobu stavby ovlivnit. Investor tak nemá nejmenší důvod při stavbě utratit jedinou korunu navíc. A vlastně nikdo za nic nemůže, ne?

 

Jindřich Felcman

předseda liberecké Strany zelených

člen výboru Zastupitelstva města Liberec pro rozvoj a územní plánování

právník, specialista na stavební právo

Subscribe
Upozornit na
67 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kdo pozorně sleduje korupční kauzu kolem kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, nemohl být překvapen přiznáním hlavního obžalovaného, tedy stavebního gigantu Metrostav. Navzdory mediálnímu
Nejprve zisk nadnárodních korporací a řetězců, až potom svátek svobody a demokracie. Realita dnešního státního svátku, který je honosně nazván Den boje za svobodu
Mám tu možnost sedět ve školské radě v naší čtvrti ve Vesci už nějaký rok a je to dobrá zkušenost, kterou bych přál každému,
Je rozhodnuto. Liberec bude stavět nejdražší bazén v historii země a možná celé střední Evropy. Kdo si tedy myslel, že současná koalice, ve které