Zajistila růžová kola, získala pro město milióny, ale přesto musela odejít

Mgr. Lenka Svobodová pracovala do konce května na pozici vedoucí oddělení rozvojové koncepce na odboru strategického rozvoje a dotací. Zejména její zásluhou začal letos na jaře fungovat v Liberci projekt sdílených „růžových kol“, které využily již stovky Liberečanů, v průměru jde o 350 jízd denně. Lenka Svobodová měla kromě řízení oddělení na starosti mezinárodní projekt DEMO-EC, v rámci kterého má město peníze na mzdu projektového manažera, dále rozvoj cyklodopravy ve městě a supervizi nad několika dalšími projekty.

Z mého pohledu šlo o nadprůměrně aktivního a schopného pracovníka, s velkou mírou samostatnosti a potenciálem zajišťovat pro město potřebné dotace, a to nejen v rámci cyklodopravy, ale obecně. S takovými lidmi je radost spolupracovat. Konečně se také rozběhla příprava jednotlivých projektů na nové úseky cyklostezek, které tu neměl kdo dělat. A proč minulý čas? Kolegyně Svobodová totiž ukončila k 31. 5. 2018 zaměstnanecký poměr. To se stává. Důležité je ale podívat se na důvody a jednotlivé kroky, které ji k tomu vedly.

Červenec 2017 – účastnila se výběrového řízení, které vyhrála, nebyla ale uzavřena smlouva z důvodu nevyslyšené žádosti na zkrácený  0,8 úvazek po dobu prvních 2 měsíců

Září – opakované výběrové řízení, po intervenci náměstka je domluven na přechodnou dobu zkrácený pracovní poměr (bydliště vzdálené 50 km a má malé děti.) V rámci přijímacího pohovoru přislíben nástupní plat 27.000, po zapracování pak 30 – 35.000 Kč. (Tolik umožňoval mezinárodní projekt, kde město získalo dotaci na manažera).

Říjen – nástup, pracovní smlouva a podmínky předloženy k podpisu až několik dní po nástupu a první překvapení – nástupní plat v přepočtu na celý úvazek 24.100 Kč hrubého po započítání 16 let praxe

Prosinec – přechod na hlavní pracovní poměr, mzda nárůst díky plošnému navýšení ve veřejné správě na 26.510 Kč hrubého, stále bez osobního ohodnocení. To v situaci, kdy jiní, tajemníkem či primátorem protěžovaní zaměstnanci na odboru mají osobní ohodnocení i přes 20 tisíc měsíčně. Vzhledem k nákladům na dojíždění a dalším okolnostem upozornění zaměstnavateli, že toto není dlouhodobě udržitelné, a otázka, proč se to neřeší, když v projektu peníze jsou.     

Na žádost vedoucího odboru i gesčního náměstka vzhledem k jejím schopnostem a zkušenostem i tomu, že je těžké najít nové zaměstnance, se přihlásila do výběrového řízení na uvolněné místo vedoucí oddělení rozvojové koncepce. Od 1. ledna tak pracovala na pozici vedoucí oddělení rozvojové koncepce a to z hlediska vedoucího odboru bez výhrad. K tomu měla dále na starosti výše uvedený projekt, za jeho realizaci už ale nepobírala žádné peníze. Plat od 1. ledna stanoven pouze jako minimum dle tabulek 28.730 Kč. + příplatek za vedení 3.000 Kč, stále bez osobního ohodnocení – 0 Kč.

V lednu a březnu byly podány vedením odboru žádosti o navýšení osobního ohodnocení vč. zdůvodnění pracovními výkony, podpořené i náměstkem. Primátor, který zastupoval tehdy chybějícího tajemníka, to neřešil, nový tajemník M. Čech odmítl návrh na osobní ohodnocení v plném rozsahu, přestože byl na radnici jen zhruba 3 týdny. Bez zdůvodnění. 

Přes nulové osobní ohodnocení kolegyně sama navrhla nad rámec svého úvazku vypracování dvou žádostí o dotace na podporu cyklodopravy. Vnitřně motivovaní zaměstnanci jsou požehnáním každé organizace, nesmí se s nimi ale zacházet jako s kusem hadru.  Obě dotace také vyšly, jsou získány 4,5 mil. Kč. Mimo jiné na to, aby dalších 70 kol na rozšíření bikesharingu a související infrastrukturu nemuselo město platit ze svého rozpočtu, ale právě z dotace. I nadále pracuje také jako manažer projektu, místo se nedaří obsadit. Monitorovací zprávu projektu nechce kontrolní orgán schválit, protože se nečerpají mzdové náklady.

V květnu opakovaně ústně i písemně urguji tajemníka jako náměstek odpovědný za projekty na odboru, včetně upozornění na problémy s nečerpáním rozpočtu projektu a to, že odchází další schopný člověk, zejména díky jeho přístupu.

Ve snaze udržet schopného člověka na úřadě navrhuji kolegyni převzetí projektu jako manažera za pružnějších podmínek. Těmi jsou možnost částečného home-office a plat dle rozpočtu projektu. Návrh byl projednán tajemníkem, mzdové ohodnocení nesdělil.

Pouhý 1 den před ukončením pracovního poměru, tj. 30. 5. v 17:15, pan tajemník nabízí mzdu projektového manažera ve výši 33.500 Kč, avšak bez možnosti home-office. Šlo víceméně o formální nabídku, málokdo si může dovolit čekat v nejistotě až na poslední chvíli, zda mu tajemník umožní i nadále pracovat pro město. Z mého pohledu šlo o typicky vrchnostenský přístup, jehož hlavním účelem bylo zbavit se nepohodlné pracovnice a ukázat mně jako náměstkovi, „do voleb už nic v personální oblasti neprosadíte“.

Přístup tajemníka je opravdu zajímavý:

Vedoucí oddělení s 5 podřízenými a několika projekty, která najednou zastává dvě pracovní pozice, odmítne dát jakékoliv osobní ohodnocení, takže má plat jen něco přes 30 tisíc hrubého. 

Den před ukončením pracovního poměru, když ten samý zaměstnanec absolvuje ukončovací kolečko a předává práci a všechny papíry, pak najednou nabídne 33.500 Kč už jen za jednu ze dvou výše uvedených pozic, ale bez možnosti home-office.

K tomu je ještě potřeba říci, že personální oddělení letos vypsalo již tři výběrová řízení na obsazení místa koordinátora projektu DEMO EC, ale třikrát neúspěšně.

Shrnuto: Z odboru strategického rozvoje a dotací odešel další schopný zaměstnanec, jehož mzdu bylo možné pokrýt z 85% z dotace, tuto dotaci získal právě tento odbor, zaměstnanec, který během svého půlročního působení získal pro město již 4,5 mil. Kč. To vše v situaci, kdy se nečerpají peníze z výše uvedeného projektu a město je bude vracet.

Co jsem navrhoval: Poté, co se nepodařilo prosadit osobní ohodnocení pro Lenku Svobodovou, když byla ve funkci vedoucí oddělení, jsem ji osobně přesvědčil, aby se ujala alespoň projektu DEMO-EC. Tajemník celé jednání záměrně protahoval, aby nakonec odmítl home-office a výši platu sdělil až den před ukončením pracovního poměru. To, že si bývalá kolegyně z logických důvodů musela zajistit jinou práci, je asi pochopitelné.

Kocourkov, Absurdistán? Ne. Jen každodenní realita, ve které se jako člen samosprávy a zástupce občanů snažím pracovat pro město, ale čím dál významnější část pracovní doby mi zabírá řešení tajemníkem či primátorem vyvolaných nebo neřešených personálních problémů. Myslel jsem, že když seženu peníze mimo rozpočet, budu se moci obklopit lidmi, kteří se mnou budou pracovat pro město a konec konců i pro to, co jsem slíbil voličům. To jsem ale netušil, s čím se setkám…

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Subscribe
Upozornit na
90 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nechci na Ještědu nové sjezdovky, kvůli kterým by padlo 7× víc lesa než na Novou skalku. Tohle kácení ale bezohledně prosazuje provozovatel areálu, společnost
Náměstek Jiří Šolc (ANO) a primátor Zámečník (Starostové) v aktuální zprávě straší obyvatele Liberce černými scénáři kvůli zdražujícím se cenám energie. Vedení města odhaduje,
Na tiskové konferenci libereckých radních dne 17. 8. zazněly informace o několika nových plánech a záměrech. Jelikož se toto volební období chýlí ke konci,
Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si,