Problémy kolem nákupu frýdlantské nemocnice

Až trochu zbytečné divadlo se odehrálo kolem koupě Frýdlantské nemocnice Krajskou nemocnicí Liberec (KNL). A to jak před konáním zastupitelstva Libereckého kraje, kdy starostové okolních obcí sepisovali petici na podporu její koupě krajem (ten ji ale koupit nemůže, kupujícím je KNL), tak poté na samotném zasedání.

Proč zbytečné? Protože v podstatě nebyl nikdo, kdo by rozporoval, že právě převzetí Frýdlantské nemocnice KNL je jediné možné a racionální řešení. To, o čem se ale vedla jednání a nakonec velmi dlouhá diskuse, a co nemohly vyřešit žádné petice, byly podmínky, za kterých k tomu dojde.

Cena odkupu se nakonec rovná účetní hodnotě majetku, který společnost EUC v nemocnici ponechá. Ta je 8,3 mil. Kč. Rozhodně ne pozitivní zprávou je, že EUC si nechá jediný ziskový podnik, a tím je lékárna. Ale zde věříme, že s tím budoucí provozovatel, KNL, nemohl nic dělat a toto je nejlepší možný výsledek jednání.

Méně pochopitelné ale byly další materiály, a to hlavně nová smlouva, kterou Frýdlant připravil pro uzavření s KNL. Tato smlouva například určovala nájemné ve výši 3,6 mil Kč ročně (zatímco dříve původní nájemci, ani EUC, neplatili prakticky nic) a jasně daný rozsah péče, kterou má KNL ve Frýdlandu poskytovat až do roku 2031. A to hned od jejího převzetí, což je v podstatě nereálné. V tomto světle výše nájemného také vypadá jinak hrdý závazek Frýdlantu investovat v příštích letech do nemocnice až 30 milionů. Za nájemné od KNL by totiž dostal ještě víc, takže ho ten závazek nic nestojí.

Co bylo ještě absurdnější, tak byla část, kde se, z ničeho nic, měsíc před transakcí, objevila údajná dlužná částka EUC za nájemné, které ale v žádné smlouvě vyčísleno nebylo a není, ve výši téměř 20 mil. Kč. Tuto částku Frýdlant sice navrhuje odpustit, ale za velmi přísných podmínek. A pozor, to již ne podmínek pro EUC, ale pro Krajskou nemocnici! Takže jednoduše řečeno – kdyby Krajská nemocnice nesplnila nějakou z podmínek (a zde ředitel Lukáš jasně řekl, že například rozsah zdravotní péče je minimálně v počátečním období nereálný), tak by Krajská nemocnice měla platit dříve nezaplacené a nikým nevymáhané nájemné/dluh, který zbyl po EUC!

Souhlasíme s tím, aby KNL zajišťovala lékařskou péči ve Frýdlantském výběžku, a to přes to, že to bude znamenat další zátěž pro její vedení a zejména personální kapacity. Ovšem je až neslušné, že vedení města Frýdlant, které na minulém stavu mělo zdaleka největší podíl, si je ještě schopné diktovat tak tvrdé podmínky pro někoho, kdo jde vytrhnout trn z paty, který si tam sami zarazili. A to ve chvíli, kdy v roce 1996 uzavřeli s tehdejšími primáři natolik benevolentní smlouvu, že v roce 2013 ji původní provozovatelé bez jakéhokoliv vědomí města Frýdlant i Libereckého kraje mohli převést na kohokoliv, což se také za částku 15 mil. stalo.

Druhým problémem bylo, že veškerá rozhodnutí byla prezentována čistě jako odborná a dobrovolná rozhodnutí managementu KNL. A přitom jde primárně o rozhodnutí politické, do kterého velmi výrazně zasahoval jak hejtman, tak vedení Frýdlantu. Ovšem když má dojít k podpisu smluv, tak od všeho dávají ruce pryč. Jen běda, kdyby náhodou management nemocnice nesplnil dané pokyny… Ovšem tímto přehráním zodpovědnosti za rozhodnutí na management dochází k tomu, že odkoupení Frýdlantu nemusí projednat ani jeden z minoritních akcionářů KNL (města Liberec a Turnov). Takže se dá říct, že to je velmi elegantní způsob, jak minoritní akcionáře obejít. Sám za sebe hovoří fakt, že starosta Turnova, Tomáš Hocke, se z jednacího sálu ještě před projednáním bodu Frýdlantské nemocnice tiše vytratil.

Poskytnutí finančních prostředků nakonec bylo v podstatě jednomyslně schváleno, ale až poté, kdy byla i na žádost klubu ANO vypuštěna již zmiňovaná neprojednaná a absurdně nastavená smlouva mezi Frýdlantem a KNL (takže bylo jasné, že s touto přílohou by materiál neprošel)
Chceme věřit, že jednání a konečnou dohodu o podmínkách a samotnou smlouvu s Frýdlantem, kterou nyní bude dohadovat představenstvo KNL, nebudou ovlivňovat politické tlaky vedení kraje a bude nastavena tak, aby provoz Frýdlantské nemocnice zajistil potřebný rozsah péče pro pacienty ze spádové oblasti, a zároveň nebyl pro KNL větší zátěží, než je nezbytně nutné.

Přílohy:

Příloha č.1 – schvalovaný materiál zastupitelstva LK

příloha č.2 – dodatek č. 17, který měl nahradit starou smlouvu Frýdlantu s provozovatelem nemocnice (v podstatě nová smlouva mezi městem Frýdlant a KNL)

Zuzana Kocumová

Subscribe
Upozornit na
8 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší exkluzivní materiál, který ukazuje, jak majitel zdejší stavební firmy, dle policie, uplácel náměstka primátora Liberce. Podle detektivů Petr Židek z ODS
Kontroverzní liberecký podnikatel, o jehož byznysu spojeném s veřejnými zakázkami Náš Liberec informuje dlouhodobě, bude vyšetřován ve vazbě. Rozhodl o tom včera odpoledne liberecký
AKTUALIZACE: HEJTMAN ZJIŠTĚNÍ NL POTVRDIL Náš Liberec zjistil i třetí větev vyšetřování korupce v Liberci, o které zatím nechce státní zastupitelství mluvit. Jedná se
Včerejší mohutný zásah policie na libereckém magistrátu nabírá konkrétnější obrysy. Ze sdělení státního zastupitelství, které má Náš Liberec k dispozici, je patrné, že náměstek